• نمایشگاه ها

  نمایشگاه ها

    برای مشاهده لیست نمایشگاه های دام طیور داخلی و خارجی رو بروی ادامه مطلب کلیک کنید. Read More
 • همایش ها

  همایش ها

    جهت مشاهده همایش ها و سمینارهای علوم دامی ادامه مطلب را مشاهده فرمایید. Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  ● انرژی :

  عدم تعادل در میزان انرژی موجود در جیره غذایی میزان ایمنی طیور را تحت تاثیر قرار می دهد . دریافت انرژی فعالیت سلولهای ایمنی و هورمونهای اصلی مانند تیروكسین ، كورتیكواستروئیدها ، هورمون رشد و ... را تنظیم كرده كه مستقیما روی ایمنی طیور تاثیر گذار است . میزان چربی جیره نیز با توجه به نقش آن در ساختار غشای سلولی و سنتز پروستاگلاندین ها نقش مهمی در ایمنی طیور دارد .

  ● پروتئین :

  رشد غدد تیموس و بورس سریعتر از رشد بدنی طیور می باشد. بنابراین مهم است كه مقادیر كافی پروتئین به ویژه در طول فاز ابتدایی رشد در جیره غذایی قرار داشته

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  تحقیقات زیادی در رابطه با استفاده از آنزیمها در جیره غذایی تك معده ای ها و بخصوص طیور انجام گرفته و در این تحقیقات عملكرد مثبت آنزیمها در رابطه با افزایش انرژی و قابلیت هضم قندها و پروتئین جیره مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  طبق گزارشات، اكثر محققین معتقدند كه افزودن آنزیم به جیره غذایی طیور، باعث اثرات ذیل خواهد شد:

  1)    بالابردن قابلیت هضم

  2)    پایین آوردن هزینه دان

  3)    بهبود در وضعیت شیمیایی بستر

  4)    بهتر شدن ضریب تبدیل

  5)    كمك به محیط زیست  از طریق كاهش مواد آلی دفع شده

   

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  چرای بیش ازحد دام نتیجه توزیع غیر یكنواخت چرا می باشد.در مراتع پهناور گاوها اراضی را كه هموار و نزدیك به آب باشند را به اراضی ناهموار و دور از آب ترجیح می دهند . گاوها غالباً مناطق پست وهموار را به مناطق مرتفع ترجیح می دهند و مدت زمان بیشتری را در این مناطق می گذرانند .چرای متمركز در مناطق مرتفع ممكن است موجب كاهش پوشش گیاهی ، نفوذ آب ، نگهداری آب و موجب افزایش فرسایش خاك شود.دامداران و مرتعداران بایستی واریانس فاصله ای چرا كردن را به اندازه كافی بررسی كنند تا اثرات چرای دام ها را ارزیابی كنند

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all