• نمایشگاه ها

  نمایشگاه ها

    برای مشاهده لیست نمایشگاه های دام طیور داخلی و خارجی رو بروی ادامه مطلب کلیک کنید. Read More
 • همایش ها

  همایش ها

    جهت مشاهده همایش ها و سمینارهای علوم دامی ادامه مطلب را مشاهده فرمایید. Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  مروارید سیاه از صدف مرواریدساز لب سیاه (Pinctada Margaritifera) که در آبهای پلی نزیای فرانسه وجود دارد بدست می آید. مروارید سیاه به شدت کم است و فقط یکی از صدفها از حدود ۰۰۰/۱۰ صدف خوراکی شامل مروارید است. مروارید سیاه در دهه ۱۹۰۰ تقریباً به طرف نابودی می رفت این صدفها با تقاضای زیادی روبرو بودند مخصوصاً مادر صدفها که بخاطر پوسته زیبایشان متقاضیان زیادی داشتند.

  خوشبختانه صدف لب سیاه نجات داده شد و حالا در مزارع دریایی از صدفهای مزرعه در صخره های مرجانی در پلی نزیا مروارید سیاه بدست می آید. بیشتر این مزارع پرورش مروارید در Tuamoto

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  بیماری های عفونی دستگاه تنفس در حیوانات فارم به وسیله ی تركیبی از عوامل عفونی و عوامل مستعد كننده مثل آب و هوای بسیار سرد ، استرس از شیر گرفتن حمل و نقل همچنین تهویه ی ضعیف در سالن نگه داری حیوانات به وجود می آیند چرا كه این عوامل سبب تضعیف مكانیزم دفاعی حیوانات می شوند.

  ▪ یك رهیافت معقول برای كنترل بیماری های تنفسی شامل موارد زیر می شود:

  به دست آوردن یك تشخیص بالینی و آزمایشگاهی رخ دهنده در حیواناتی كه به طور بالینی مبتلا شده اند.

  تلاش برای پیشگویی وقوع یك بیماری اختصاصی بر اساس تجربهء قبلی

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

   

  به طور معمول زمانی كه دمای هوا رو به افزایش می باشد بدن گاوها در طول مدت 2 تا 7 هفته خود را با شرایط مطابقت داده و در این هنگام تبخیر از سطح بدن مكانیسم اصلی دفاع در برابر این گرما و افزایش دما می باشد. این تبخیر می تواند به وسیله انسان با ایجاد بادهای خنك به وسیله كولرها و یا به وسیله فیزیولوژی طبیعی بدن حیوان از طریق افزایش تعداد تنفس و یا افزایش میزان فعالیت غدد عرق ایجاد شود. زمانی كه دمای هوا به طور ناگهانی و یا بیشتر از سطح تحمل بدن حیوان

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all