• نمایشگاه ها

  نمایشگاه ها

    برای مشاهده لیست نمایشگاه های دام طیور داخلی و خارجی رو بروی ادامه مطلب کلیک کنید. Read More
 • همایش ها

  همایش ها

    جهت مشاهده همایش ها و سمینارهای علوم دامی ادامه مطلب را مشاهده فرمایید. Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  بهداشت دام ، جايگاه و تغذيه دام

   

         كليات :

         تعريف كلي بهداشت : اموري كه در ارتباط با سلامت فرد و جامعه  باشد بهداشت گفته مي شود .

             تعريف بهداشت دام : اموري كه در ارتباط با سلامت دام و جمعيت دامي باشد بهداشت دام گفته ميشود با توجه به اين كه تعداد زيادي از بيماريها دام  قابل انتقال از دام به انسان بوده لذا تعمين بهداشت دام كمكي به بهداشت انسان وجامعه نيز ميباشد .

            از يك طرف گسترش روابط بين المللي واز طرف ديگر موضوع تجارت و از همه مهمتر سلامت و بهداشت جامعه انساني در گرو برنامه

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 • Tylosin تایلوزین

  2013-04-01 14:57:34

   

  ● اشكال داروئی

  ▪ Solution for Injection) :۲۰% as Base)

  ▪ Solution for Injection) :۵% as Base)

  ▪ Tylosin Tartrate) : Water Solube Powder ۱۰۰% Tylosin Base)

  ▪ Tylosin Phosphate Premix:۲۵۰g Tylosin Base Activity per Kg

  ● مكانیسم اثر

  تایلوزین از گروه ماكرو لیدها بوده كه با اتصال به تحت واحد۵۰S ریبوزوم سنتز پروتئین را در باكتری متوقف میكند.

  ● فارماكوكینتیك

  تایلوزین از راه خوراكی و تزریقی به راحتی جذب می شود .در نوع خوراكی بیشترین قسمت جذب دارو از روده می باشد و ملح تارتارات بهتر از ملح فسفات جذب میشود .پس از تزریقغلظت تایلوزین در شیر به حدود ۵ برابر غلظت سرمی آن می رسد . دفع این دارو از

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  كلستریدیوم‌ها باسیل‌های گرم مثبت (در كشتهای تازه و جوان)، اسپورزا، بی‌هوازی، متحرك و كاتالاز منفی هستند. محل طبیعی زندگی آنها خاك بوده و فراوانند و در دستگاه گوارش حیوانات و انسان ( بصورت جزئی از فلور عادی) نیز وجود دارند. از نظر تولید بیماری كلستریدیوم‌ها را می‌توان به دو گروه تقسیم كرد: اول آنهایی كه قدرت تهاجمی كمی در بافت‌های زنده دارند و بیماریزایی آنها به دلیل تولید سم و زهرابه كشنده ایست كه در خارج بدن و یا در داخل ترشح می كنند. آسیب این گونه باكتری‌ها بطور كامل به وسیله زهرابه تولید می‌شود. كلستریدیوم تتانی (  Cl.tetani  ) عامل كزاز و كلستریدیوم

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all