• نمایشگاه ها

  نمایشگاه ها

    برای مشاهده لیست نمایشگاه های دام طیور داخلی و خارجی رو بروی ادامه مطلب کلیک کنید. Read More
 • همایش ها

  همایش ها

    جهت مشاهده همایش ها و سمینارهای علوم دامی ادامه مطلب را مشاهده فرمایید. Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  از مهمترین پارامترهای شیمیایی آب در تنظیم میزان آهک پاشی در استخرها ، قلیائیت آب می باشد که اغلب پرورش دهندگان ماهی آن را با سختی آب یکسان می دانند .

  علی رغم مشابهت بسیار زیاد سختی و قلیائیت ، در پاره ای از موارد هیچگونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و به خلاف اهمیت قلیائیت در افزایش تولید ، سختی آب تأثیر چندانی ندارد .

  ۱) سختی آب : عامل تشکل سختی آب ، کاتیون های گروه قلیایی خاک می باشند . سختی آب عمدتاً مربوط به کاتیون های کلسیم و منیزیم می گردد . معیار اندازه گیری سختی بر حسب مول بر متر مکعب است .

   

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  نیترات ترکیبی است شیمیایی که به صورت طبیعی د ر ساختار بدن موجود زنده نیز تولید میشود.برای گیاهان منبع مهم نیتروژن برای پروتئین سازی بحساب می آید.برای باکتریها نیز به عنوان منبع نیتروژنی استفاده می شود. باکتریهای دستگاه گوارش در تک معده ایها و نشخوار کنندگان (چند معده ایها) از نیترات موجود در آب و غذای مصرفی استفاده می کنند و بر روی آن تغییراتی ایجاد می کنند تا نیتروژن آن قابل استفاده برای ساختن پروتئینها باشد. این تغییرات یک سری واکنشهای احیایی است. در مسیر این واکنشها ترکیبات دیگری تولید می شوند که همگی متابولیتهای نیترات بحساب می

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  در ممالک غربی، دکتر دامپزشک همردیف با یک پزشک در بهداشت عمومی جامعه موثر و قابل احترام است. با تاسف باید اظهار داشت که در کشور عزیزمان ایران هنوز جایگاه واقعی و اصلی دامپزشکان به درستی تبیین نشده است. عده زیادی از مردم پس از گذشت سال ها از تربیت دامپزشکان در دانشگاه ها و اشتغال آنان در بخش های مختلف هنوز با زمینه ها، وظایف و نوع عملکرد دامپزشکان آشنایی ندارند. دکتر دامپزشک در جوامع شهری و روستایی و در هر دو زمینه نقش مهم و موثری در تامین سلا مت عمومی جامعه ایفا می کند.

  هر چند

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all