• نمایشگاه ها

  نمایشگاه ها

    برای مشاهده لیست نمایشگاه های دام طیور داخلی و خارجی رو بروی ادامه مطلب کلیک کنید. Read More
 • همایش ها

  همایش ها

    جهت مشاهده همایش ها و سمینارهای علوم دامی ادامه مطلب را مشاهده فرمایید. Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  مقدمه
  ارزيابي بين المللي نرهاي شيري در حال حاضر يك روش دومرحله اي است. ابتدا EBV هاي داخل كشور ها تخمين زده مي شود و سپس بر اساس روش MACE (شفر، 1994) طبق مدل پدري چند صفته كه در آن عملكرد نتاج در كشورهاي مختلف به صورت صفات ژنتيكي مختلف در نظر گرفته مي شوتد با هم ادغام مي شوند. همبستگي ژنتيكي بين كشورها از روش تقريبي REML برآورد مي شود (سيگوردسون و همكاران، 1996). شاخصهاي بين المللي تحت تاثير چندمين عامل از جمله روش ثبت ركورد در داخل هر كشور و مدلهاي محاسبه EBV قرار دارند. تخمين مستقيمي

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  مطالعاتی که در موسسسه تحقیقات بیو شیمی پوتچف استروم دردانشگاه دو لتی آ فریقای جنوبی انجام پذیرفت نشان داد که شتر مرغها از این توانایی بر خوردار هستند تا در مواقع ضرورت به سرعت از منابع ذخیره انرژی در بدن خود در جهت ایجاد انرژی بالاتر جهت متابولیسم بهتر بهره گیرند .در زمانهایی که این حیوانات به نوعی دچار استرسهای فیزیولوژیک می شوند مانند دوره تولید مثل و باروری یا زمانهایی که حیوان دچار استرسهای محیطی و یا فقر شرایط زیستی می باشد مانند زمانی که حیوان در برابر بیماریها قرار دارد و می باید با آنها مقابله کند 

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  با توجه به اینکه پدیده استرس یکی از مسائل مهمی است که می تواند در روند رشد، بازدهی و افزایش بهره وری در پرورش دام خصوصا" پرورش طیور در واحدهای متراکم و گله های بزرگ تر ایجاد اخلال نماید، می توان عنوان کرد که مرغداران در صورت عدم توجه به این مسئله، خسارات قابل توجهی را متحمل خواهند شد. زیرا استرس به صورت یک عامل مجزا، قابل تشخیص نیست بلکه همواره توأم با عوارض دیگری مانند( بیماری – عدم رشد عدم تولید... ) همراه است، پس باید در مدیریت فارم های پرورش طیور به این مسئله به عنوان یک امر پیشگیری

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all