• نمایشگاه ها

  نمایشگاه ها

    برای مشاهده لیست نمایشگاه های دام طیور داخلی و خارجی رو بروی ادامه مطلب کلیک کنید. Read More
 • همایش ها

  همایش ها

    جهت مشاهده همایش ها و سمینارهای علوم دامی ادامه مطلب را مشاهده فرمایید. Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  مایكوتوكسینها سمومی هستندكه توسط قارچها در مواد غذایی ایجاد شده و اثرات مخربی در انسان ،حیوانات وحشی، طیورو آبزیان ایجاد می كنند. بیماری كه در اثر بلع این سم ایجاد می شود مایكوتوكسیكوزیس نام دارد كه به دو صورت حاد ومزمن ایجاد می شود. درصد زیادی از گزارشهای درگیری به این بیماری، ابتلا به صورت مزمن است كه البته درصد زیادی نیز كشف نشده باقی

  می ماند.مایكوتوكسیكوزیس (Mycotoxicosis) علائم خاصی دارد كه به اشتباه بیشتر به عنوان مشكلات مدیریتی عنوان می شوند.

  ● پنج گونه اصلی خانواده مایكوتوكسین:

  ۱) آفلاتوكسین

  ۲) سموم

  ۳) تریكوتسن

  ۴) زیرالنون

  ۵) فرمونیزین

   

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  ● مقدمه:

  یک راهنما برای تولید موفق، غذای مناسب برای گاو است. هزینه غذا بیشترین بهایی است که برای نگهداری گاو باید پرداخت.فهم مراحل هضم نشخوارکنندگان وغذای اصلی آنها، نیازمند غذا دادن و مدیریت خوب است.

  ● دستگاه گوارش:

  گاو متعلق به طبقه نشخوارکنندگاه است. علاوه بر گاو، گوسفند، بز و آهو نیز جز این گروهند. دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به آنها اجازه می دهد تا از مواد خوراکی خشبی به عنوان منابع غذایی استفاده کنند.شکمبه اولین قسمت از دستگاه گوارش حاوی یک جمعیت وسیع از میکروبها ( باکتریها و پروتوزئرها) می باشد. هضم اولیه بیشتر غذاها بوسیله میکروبها شکمبه انجام می گیرد.میکربها

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  بروز علائم مسمومیت از نمك در صورت خورانیدن نمك اضافی ( بیش از حد مجاز) و همزمان محرومیت از آب شرب در تمام گونه های حیوانی ا زتمام نقاط جهان گزارش شده است و جیره های حاوی ۳ تا ۴ درصد نمك طعام معمولا موجب بروز مسمومیت در طیور و بسیاری از چهارپایان می شوند .

  خوك و طیور نسبت به مسمومیت از نمك بسیارحساس تر از سار حیوانات می باشند با این وجودگاوو گوسفندنیز در صورت افزوده شدن بیش از حد نمك طعام به جیره غذایی معمولا عوارض مسمومیت از نمك را نشان می دهند بویژه اگر از نظر دستبابی به آب

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all