• نمایشگاه ها

  نمایشگاه ها

    برای مشاهده لیست نمایشگاه های دام طیور داخلی و خارجی رو بروی ادامه مطلب کلیک کنید. Read More
 • همایش ها

  همایش ها

    جهت مشاهده همایش ها و سمینارهای علوم دامی ادامه مطلب را مشاهده فرمایید. Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  در سالهای اخیر انتخاب جنس یك نوزاد با استفاده از تعیین جنسیت اسپرم مورد توجه زیادی قرار گرفته است . حد اقل دلایل بسیار زیادی در مورد استفاده از این تكنیك در صنعت دامپروری وجود دارد . از قرار معلوم در هلند در آینده ای نزدیك تعیین جنسیت اسپرم در بهبود صنعت گاو شیری تكامل می یابد.

   

  تعیین جنسیت اسپرم

   

  اساسا در یك آزمایشگاه علمی ؛ تكنیك تعیین جنسیت اسپرم وجود دارد . كاربرد این تكنیك برای بهبود صنعت گاو شیری مشكل است . تعداد اسپرمهای لازم برای تلقیح مصنوعی زیاد هستند ؛ بطور نمونه 10 میلیون اسپرم در یك پایوت. نظر به

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

   مقدمه

  چالش های فیزیولوژیکی شدید درهنگام زایمان وآغازشیردهی برسازوکارهای هموستاتیک گاوموجب گردیده که تشریح تغییرات فیزیولوژیکی گاوهای شیری قبل اززایمان وارتباط آن باتوسعه بیماریهاموردبررسی قرارگیرد.

  بیماری های دوهفته اول شیردهی:کتوز- تب شیر- جفت ماندگی – جابجایی شیردان

  بیماریهای عفونی دوهفته اول شیردهی :ورم پستان – یون وسالمونلوز

   

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  مطلق در طی سالهای گذشته بخش ماهیگیری در دنیا با چالشهای جدی در ارتباط با اعمال مدیریتهای ماهیگیری روبرو بوده است، همین موضوع باعث شده تا بسیاری از ذخایر ماهیگیری دنیا بعلت فشارهای ناشی از صید بی رویه با مشكلات جدی روبرو شوند و بعبارت دیگر پتانسیل تولید خود را در پایداری در بهره برداری از دست بدهند.

  از موضوعات مهمی كه طی سالهای اخیر توسط سازمان فائو به كشورها جهت توسعه و اجرای مدیریت های ماهیگیری برای حفاظت و بهر هبرداری پایدار از منابع ماهیگیری معرفی شد سیستم پایش، كنترل و بازرسی (بازبینی) تحت عنوان MCS می باشد،

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all