• نمایشگاه ها

  نمایشگاه ها

    برای مشاهده لیست نمایشگاه های دام طیور داخلی و خارجی رو بروی ادامه مطلب کلیک کنید. Read More
 • همایش ها

  همایش ها

    جهت مشاهده همایش ها و سمینارهای علوم دامی ادامه مطلب را مشاهده فرمایید. Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  نحوه برخورد با تلفات اولیه مرغداریها ، ازمعضلات جـدی این حرفه است که بعضا“ باتبعـات ونتـایج حقوقی ودرگیریهای مربوط بدان نیـز همراه می شود . متأسفانه ، علیـرغم اهمیت این مقوله ، تاکنون کار مدون ومنظمی دراین زمینه،صورت نگرفته است.به دلیل ضرورت وجودیک راهنمای عملی ، برای قضاوت صحیح درمورد منشأ وعوامل تلفات ، مقاله حاضـربه عنـوان ورودومقدمه ای دراین موضوع ، تقدیم می گردد بدان امیدکه جزئیات فنی این مباحث به کمک اهل نظر،تفصیل وتعمیق بیشتری پیدا کند .

  ● روش شناسی :

  بیش ازهرچیزبایدمتدلوژی مناسبی برای تحقیق وبررسی موردنظرمان داشته باشیم.این متدلوژی بـایدبـه گونه ای تنظیم شـودکه حتی الامکان ، کلیه عـوامل دخیل درتلفات اولیه راپوشش دهـد.روش برگزیده

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

   

  استرس گرمایی یكی از مشكلات عدیده ای است كه دامداران خصوصاً، دامدارانی كه در مناطق گرمسیر حضور دارند با آن مواجه هستند.

  بطور معمول زمانی كه دمای هوا رو به افزایش می باشد بدن گاوها در طول مدت 2 تا 7 هفته خود را با شرایط مطابقت داده و در این هنگام تبخیر از سطح بدن مكانیسم اصلی دفاع در برابر این گرما و افزایش دما می باشد. این تبخیر می تواند بوسیله انسان با ایجاد دوش هایی در محل شیردوشی و یا بوسیله فیزیولوژی طبیعی بدن حیوان از طریق افزایش تعداد تنفس و یا افزایش میزان فعالیت

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

   برای اولین بار گزارش نمودند كه عصارهِ هیپوفیز، موشهارا وادار به شیردهی می كند. در سال ۱۹۴۵ شیمیدانی به نام Leeموفق به جداسازی هورمون رشدگاوی از عصارهِ هیپوفیز گردید. در سال ۱۹۴۹ موِسسه ملی تحقیقات انگلیس سه مادهِ هورمون رشدو پرولاكتین و ACTHاز غدهِ هیپوفیز نشخوار كنندگان را به عنوان هورمونهای موِثر در شیردهی عنوان كرد. در سال ۱۹۸۲ اولین بار هورمون رشد نو تركیب در حیوانات اهلی مورد استفاده قرارگرفت.

   

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all