در مورد تغییر یافتن مرغ به خروس مطالبی را شنیده ایم.

اکثراً نسبت به این موضوع با دیده شک و تردید نگاه می کنیم اما به راستی تغییر جنسیت گر چه رویداد نادری است ولی اتفاق می افتد. تا بحال تغییر جنسیت از خروس به مرغ گزارش نشده است.

درتغییر جنسیت خودبخودی فقط فنوتیپ مرغ تغییر میکندو ظاهر مرغ شبیه خروس می شود و از نظر ژنتیکی تغییر ی در آن ایجاد نمی شود.

● تفاوتهای ما بین مرغ و خروس

مرغ و خروسهای کم سن را جوجه(Chick) می نامند و با بالارفتن سن آنها به جوجه های نر (کمتر از یکسالگی) جوجه خروس (Cockeral) و خروس(COCK) و به جوجه های ماده (کمتر از یکسالگی) جوجه مرغ( pullet) و مرغ (hen)گفته میشود.

 

 

بسته به نژاد مرغ و خروسی که پرورش داده میشود سن مناسب جهت اطلاق مرغ به جوجه مرغ و خروس به جوجه خروس متفاوت است، این سن در طیوری که دارای نژاد خالصی می باشند سن مشخصی دارد.

معمولاً به جوجه ها تا قبل از یکسالگی یا جوجه خروس اطلاق میگردد یا جوجه مرغ و بعد از یکسالگی مبدل به خروس و مرغ می شوند اما درتجارت صنایع طیور یک جوجه مرغ را بعد از تولید اولین تخم مرغش در حدود سن ۵ ماهگی مرغ می نامند و جوجه نر را بعد از بلوغ جنسیش که در حدود سن ۵ ماهگی می باشد خروس میگویند.

تفاوتهای قابل ملاحظه در صفات ثانویه جنسی بین جوجه های نر و ماده سبب ایجاد دو شکل مختلف در جنس نر و ماده میشود.

▪ تفاوتهای مشخص بین خروس و مرغ عبارتند از:

ـ بدن، تاج و ریش خروس بزرگتر از مرغ است.

ـ در پرنده های تک تاجی، تاج حیوان نر متورمتر و قائمتر است نسبت به جنس ماده که ممکنه به سمتی خم شده باشد.

ـ سیخک خروس بلندتر از مرغ می باشد.

ـ بانگ خروس با مرغ فرق دارد.

ـ پرهای خروس نسبت به مرغ دارای رنگهای متعددی بوده و رنگ پرهای زینتی خروس تنوع بیشتری دارد.

پرهای ناحیة پشت و ران خروس نسبت به مرغ بلندتر و نوک تیزتر می باشد.

ـ در دم مرغ پراصلی وجود دارد اما در خروس علاوه براین پرها، در ناحیه عقب بدن (پشت و ران) نیز پر اصلی وجود دارد.

در تفاوتهای فوق الذکر استثنائی هم وجود دارد مثلاً در دو نژاد Campine وSebright خروسها دارای پر مرغ گونه هستندعلت این امر موتاسیونی است که در یکی از ژنهای این دو نژاد ایجاد شد و سبب تولید بیش از اندازه آروماتاز۱ (Aromatase) در چندین بافت از جمله فولیکول پرها می شود.

زیرا آروماتازآنزیمی است جهت تبدیل آندروژن به استروژن و لذا در فولیکول پر خروسهای دو نژاد Sebright وCampine هورمون استروژن تولید شده بیشتری وجود دارد با توجه به اینکه وجود استروژن در فولیکول های مرغ سبب تغییر شکل و تولید پردر گردن و دم مرغ میشود و مقدار زیاد استروژن در فولیکول پرهای خروس سبب رشد آنها آنچنانکه در مرغ وجود دارد می شود.

همچنین اخته کردن خروسهای این دو نژاد بعلت از بین رفتن منشاء آندروژنی در فولیکول پرها که به استروژن تبدیل میشود مجدداً در خروسها شاهد تولید پرهای مرغ گونه میباشیم.

● ژنوتیپ یا فنوتیپ

ایجاد جنس نرو ماده در پرندگان توسط وجود یا عدم وجود کروموزومWW که شبیه کروموزومY در انسان می باشد کنترل میشود.

پرندگان نر از نظر ژنتیکی هموزیگوتZZ و پرندگان ماده هتروزیگوت می باشدZW ، درست برعکس پستانداران که در آنها نرهتروزیگوتXY و ماده ها هموزیگوت XXمیباشند.

بعد از چند روز که از لقاح تخمک بگذرد چنانچه جنین ماده باشد در تخمدان چپ(غدة تناسلی ابتدائی) و مقدار زیادی از سلولهای تمایز یافتة ابتدائی(primordiad germ cells) دیده میشود.

در روز دهم جوجه کشی غدد جنسی به مقدار کافی تمایز یافته اند ولذا میشود جنسیت را بوسیله کالبد شکافی تشخیص داد. در تمام طول مدت رشد جنین به هیچ طریق نمی شود از روی مشخصات خارجی تخم مرغ جنسیت جوجه را مشخص کرد حتی در هنگام از تخم بیرون آمدن جوجه ها (تفریخ) وزن جوجه مرغ با وزن جوجه خروس یکسان است و در آن هنگام فقط در واریته هایی باژنتیک خاص میتوان از روی رنگ پرهایشان جنسیت جوجه ها را تعیین کرد در غیر اینصورت در زمان تفریخ جوجه نر و ماده هیچگونه مشخصات ثانویه جنسی از خود نشان نمی دهند.

بروز صفات ثانویه جنسی پرندگان بالغ در اثر ترشحات هورمون از بیضه و تخمدان می باشد و افزایش صفات ثانویه جنسی در اثر ژنهای جنسی است که فتوتیپ آن جنسی را تجلی میدهد و به تولید آندروژن و استروژن مربوط میشود.

در خروسها آندروژن مسئول تحریک رشد تاج و ریش و صوت خاص خروس می شود همچنین رشد سیخک مرغ و خروس به ترشحات بیضه ای و تخمدانی بستگی دارد و در پرندگان رشد سیخک توسط ژن جنسی کنترل میشود.

استروژن موجود در فولیکول پرمرغ، مرغ گونه بودن پر از لحاظ رنگ پروبال و فرم لبه گرد پر در گردن و دم کنترل می کند.

در نژادهائی که در آنها مرغ و خروس از نظر رنگ پروبال دارای دو شکل متفاوت از هم می باشند هورمون استروژن باعث کاهش رنگدانه در پرهای بعضی از اندام میشود.

● دگرگونی جنسی چگونه اتفاق می افتد؟

در بیشتر موارد دگرگونی جنسی ناخواسته ناشی از وجود بیماری است که طی آن به تخمدان مرغ معمولاً تخمدان سمت چپ آسیب میرسد زیرا در جوجه مرغ معمولاً تخمدان سمت چپ فعال می باشد و در تمام پرندگان تخمدان و اویدوکت سمت راستی عموماً در دوران جنینی تکامل نمی یابند.

عموماً وجود علل پاتولوژیکی مثل کیست تخمدان ، غده تخمدان وبیماری غده آدرنال سبب بروز دگرگونی جنسی می شود زیرا این علل سبب تحلیل رفتن تخمدان سمت چپ شده و در نتیجه باقیماندة بافت تخمدان سمت راست جهت انجام وظایف تخمدان آسیب دیده(چپ) شروع به رشد و تکامل می نماید.

در احیای دوبارة تخمدان سمت راست ممکن است این تخمدان خصوصیات بافت تخمدان یا بیضه یا هر دو آنها را بروز دهد و تخمدان سمت راست چنان عمل نماید که هم تخمک تولید کند و هم وظایف نرینگی را به انجام رساند(ovotestis) .

گزارش شده که اینچنین تخمدانی(ovotestis) قابلیت تولید منی را آنچانکه یک خروس برای تولید نطفه دارد را از خود نشان میدهد هرچند که این دسته مرغهای تخمگذار هرگز قادر به تخمگذاری و یا انزال اسپرم جهت تشکیل نطفه نیستند اما Ovotedtis با تأثیر بر ترکیبات استروئیدی و ترشح آندروژن سبب بروز صفات ثانوی جنس نر میشود آنچنانکه پرنده ای که دارای ژنوتیپ ماده است فنوتیپ جنس نر را از خود نشان خواهد داد.

 (۱)آروماتاز یک ترکیب پیچیدة آنزیمی است که تبدیل استرول به استرادیول را کاتالیزو می کند 
منبع : موسسه اطلاعات مرغداری 
سایت آموزشی اطلاع رسانی هرس

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد