۱ محل مزرعه از سایر مزارع مرغداری و یا صنایع جنبی نظیر كشتارگاهها و كارخانجات تهیه پودر گوشت و خون و پر حدود ۱ الی ۲ كیلومتر فاصله داشته باشد.تهویه ها و ورودی های هوا از هم فاصله داشته باشند.

۲ محل مزرعه در كنار جاده اصلی نباشد و حد اقل ۵۰۰ متر از جاده اصلی فاصله داشته باشد.جنس كف و دیوارها طوری باشد كه براحتی مورد شستشو و ضد عفونی قرار بگیرند .

۳ ساختمان مرغداری و یا سالن ها به گونه ای باشد كه حیوانات اهلی و یا وحشی و پرندگان و یا سایر شكار كننده ها نتوانند وارد سالن بشوند .

۴ سعی شود كه كه كوره لاشه سوز در منتهی الیه واحد احداث شود.

۵ جهت وزش باد از سمت كوره لاشه سوز به سمت سالن ها نباشد.

۶ اگر سیستم مدیریت مزرعه به گونه ای است كه از دو قسمت پرورش پولت و نگهداری مرغ های مادر استفاده میشود .بین این دو قسمت حد اقل ۵۰۰ متر فاصله وجود داشته باشد .

۷ به سیستم دفع فاضلاب توجه ویژه ای معطوف گردد.

۸ امكانات مربوط به آب تحت فشار در سالن ها موجود باشد .

 

 

 

۹ در صورت امكان قسمت اداری از قسمت فارم جدا گردد و مسیر عبور پرسنل اداری و تولیدی نیز مشخص گردد.

۱۰ در زمان حمل كود حتی الامكان سعی شود كه حمل كود با كامیون های متفرقه انجام نگیرد و در هر بار ورود كامیون حمل كود به داخل مزرعه عملیات شستشو و ضد عفونی با دقت زیاد انجام شود .

۱۱ در زمان تخلیه طیور و یا حمل كود سایر مزارع مرغداری اطراف را در جریان بگذارید و از آنها بخواهید كه آنها نیز این كار را انجام دهند.

۱۲ بین تخلیه طیور از سالن و جوجه ریزی مجدد عملیات آماده سازی بدقت انجام شود.در دوره آماده سازی نظارت كامل بعمل آید كه كلیه وسایل و تجهیزات و سالن ها و محوطه بدقت مورد شستشو و ضد عفونی قرار گیرند.

۱۳ برای مبارزه با موش و سایر جوندگان برنامه مبارزه دائمی داشته باشید .

۱۴ در زمانهای مناسب بر علیه حشرات سمپاشی انجام دهید .

۱۵ كلیه اقلام ورودی به فارم از نظر كیفیت مورد بازرسی قرار گیرند.در صورت نیاز، نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد .

۱۶ حتی الامكان طوری برنامه ریزی گردد كه گله یك سن در سالن ها ریخته شود.

۱۷ برنامه جوجه ریزی به گونه ای طراحی گردد كه در زمان پرورش جوجه ها ،مرغ های بالغ از مزرعه و یا مزارع مجاور بارگیری نشوند .

۱۸ منبع تهیه گله مطمئن باشد و در زمان تهیه جوجه از سلامت گله مادر اطمینان لازم حاصل گردد.

۱۹ جوجه ها با وسیله حمل مناسب به مزرعه منتقل شوند.

۲۰ در ابتدای دوره پرورش شرایط سرما خوردن جوجه ها فراهم نشود.

۲۱ از اختلاط جوجه های دو سن در یك سالن پرهیز گردد.

۲۲ در دوره پرورش حذف و تلفات را زیر نظر داشته باشید .در صورت افزایش حذف و تلفات از میزان استاندارد اقدام لازم توسط مسئول بهداشت مزرعه بعمل آید .

۲۳ یك فرد خاص جهت كنترل روزانه گله تعیین گردد.این فرد وظیفه دارد كه هر روز به كلیه سالن ها سركشی نموده و هر گونه نشانی و علامت غیر طبیعی در گله را به مسئول بهداشت مزرعه گزارش نماید .رفتار گله نظیر جمع شدن دور یكدیگر و همچنین باقی ماندن دان در دانخوری ها بدلیل كم اشتهایی و یا عصبی بودن طیور و نظایر آن باید به دقت مد نظر فرد مذكور باشد .

۲۴ كلیه آمار بطور دقیق ثبت گردد.مضافا اینكه هر گونه اتفاق جانبی نظیر وضعیت آب و هوا و یا قطعی برق … ثبت گردد.

۲۵ برنامه واكسیناسیون از مشاور بهداشت و یا مسئول بهداشت فارم اخذ شود و دائما تغییرات جدید با توجه به شرایط منطقه با نظر دكتر دامپزشك و اداره دامپزشكی منطقه در مزرعه اعمال گردد و برنامه واكسیناسیون همیشه به روز باشد .

۲۶ واكسیناسیون طبق برنامه و بدون تاخیر انجام شود.در موارد خاص با مسئول بهداشت فارم مشورت گردد.

۲۷ از واكسن های مطمئن كه مهلت اعتبار مصرف دارند استفاده شود.

۲۸ واكسن ها در شرایط ویژه بر طبق توصیه كارخانه سازنده نگهداری شوند.در صورتیكه به شرایط نگهداری واكسن مشكوك شدید آن را مورد مصرف قرار ندهید.

۲۹ در زمان حل كردن واكسن دقت كافی بعمل آید و حتما تكنسین و كارشناس مربوطه نظارت داشته باشند.هر گونه بی دقتی در امر تهیه واكسن موجب بروز خسارات جبران ناپذیر در آینده خواهد شد.

۳۰ مدیریت واكسن به گونه ای باشد كه مطمئن شوید همه طیور از دز مناسب واكسن استفاده كرده اند .

۳۱ رآكسیون های بعد از واكسن را تحت نظر داشته باشید .

۳۲ كلیه طیور با دقت زیاد در مقابل بیماریهای موجود در منطقه واكسینه شوند .

۳۳ علایم بیماریهای مهم شایع در منطقه به كارگران آموزش داده شود.

۳۴ اهمیت واكسیناسیون و نحوه عمل هر واكسن به افراد عمل كننده آموزش داده شود.

۳۵ در زمان واكسیناسیون مشخصات واكسن كارخانه سازنده، شماره سریال ، تاریخ خاتمه اعتبار واكسن ، نحوه مصرف واكسن و افراد عمل كننده ثبت گردد .

۳۶ برنامه نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه به طور منظم انجام شود .

۳۷ مدیر مزرعه باید در خارج از محیط مزرعه با سایر مدیران در تماس باشد و برنامه های لازم جهت كنترل و پیشگیری بیماریها در منطقه با همكاری سایر مدیران مزارع انجام شود .

۳۸ از نظر مشاورین با تجربه در امر مدیریت پرورش و تولید و بهداشت طیور بهره مند شوید و برنامه های آموزشی مستمر برای پرسنل برقرار نمائید .

۳۹ با مسئولین اداره طیور و دامپزشكی منطقه در تماس دائمی باشید و از اوضاع و احوال منطقه با خبر باشید .

۴۰ به هیچ وجه از دارو های فاسد كه تاریخ مصرف آنها گذشته استفاده نكنید.

۴۱ مصرف دارو صرفا با تجویز مسئول بهداشت فارم انجام شود و از دادن دارو بدون نسخه پرهیز نمائید .

۴۲ حل كردن دارو حتما تحت نظارت تكنسین مربوطه انجام گیرد.

۴۳ در زمان دادن دارو ، حتما به تداخل داروئی توجه گردد و منع مصرف تولیدات نظیر تخم مرغ و گوشت و همچنین به دوره ای كه از تخم مرغ ها نباید برای جوجه كشی استفاده شود نیز باید توجه نمائید.

۴۴ در دوره تولید علاوه بر میزان حذف و تلفات میزان تولید نیز باید مد نظر قرار گیرد. هر گونه كاهش تولید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.علاوه بر نظارت بر روی تولید از نظر كمی از نظر كیفی نیز تولید تخم مرغ ها تحت كنترل قرار گیرد كه تخم مرغ ها از شكل و ضخامت پوسته و رنگ مناسب برخوردار هستند یا نه ؟

۴۵ از تردد پرسنل متفرقه به داخل فارم جلوگیری بعمل آید .

۴۶ طوری برنامه ریزی گردد كه جابجایی و انتقال افراد در داخل مزرعه به حد اقل برسد.

۴۷ مسیر های رفت و برگشت پرسنل در داخل مزرعه تعیین گردد و به پرسنل آموزش لازم داده شود كه در مسیر های تعیین شده حركت نمایند.

۴۸ حتی الامكان از تردد های غیر ضروری جلو گیری بعمل آید.

۴۹ حتی الامكان مسیر های رفت و برگشت پرسنل هر ۱۵ روز یك بار آهك پاشی شود.

۵۰ پرسنل قبل از ورود به محوطه سالن ها بطور كامل دوش گرفته و لباس خود را نیز بطور كامل تعویض نمایند.

۵۱ برای قسمت های مختلف از رنگهای مختلف لباس چكمه و یا دمپایی استفاده شود .

۵۲ برای حضور اضطراری كارگران یك قسمت در قسمت دیگر برنامه ویژه ای تدوین و ابلاغ نمائید( مانند كشیك برق كه مجبور به سركشی واحد های مختلف 

میشود).

 

۵۳ اگر بر حسب ضرورت نیاز به بازدید پرسنل از سایر واحد ها بود .قرنطینه قبل و بعد از بازدید حتما رعایت گردد.

۵۴ به پرسنل مزرعه آموزش های لازم داده شود كه به هیچ وجه با سایر مرغداری ها ارتباط نداشته باشند .همچنین پرسنل هر گونه ارتباط خود را با كارگران شاغل در سایر مرغداری ها قطع كنند.در همین رابطه پرسنل تفهیم گردند كه هر گونه خسارتی كه در آینده متوجه فارم بشود به نوعی با وضعیت معیشتی آنان گره خواهد خورد.

موسسه مرغداری ایران

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد