●امنیت زیستی چیست ؟

¨ تمامی گامهای است که باید در جهت حفاظت از موجودات زنده در برابر بیماریها برداشته شود .

¨ تلفیق نگرشها ، نه فقط در مورد ضدعفونی و مبارزه با بیماریهاست .

¨ نوعی پیشگیری و بهتر از درمان است .

¨ نوعی شیوه زندگی است .

¨ نقشی است کلی .

●امنیت زیستی مستلزم چیست ؟

¨ کنترل انتقال میکروارگانیسم ها در مزرعه .

¨ کنترل منابع داخلی و خارجی .

 

 

 

●نحوه انتقال آنفلوآنزای طیور :

۱. متحرک : آلودگی میتواند از خارج به داخل مزرعه اشاعه پیدا کند و یا از یک ناحیه ثابت به سایر نواحی منتشر شود .

۲. ثابت : آلودگی پس از انتقال به محیط مزرعه ، در همان محیط ( مزرعه ) شروع به پخش شدن می کند .

برنامه های امنیت زیستی ، کنترل انتقال آنفلوآنزای طیور :

شناسایی دقیق نکته هایی جهت کنترل ؛ نکته مهم اینست که احتمال ایجاد آلودگی از کجاست .

¨ هر مزرعه نسبت به مزرعه های دیگر تفاوت می کند .

¨ طرحی در جهت کنترل خطر طراحی شود .

¨ بایستی به این طرح تحقق بخشیده شود .

¨ کارمندان وکارگران بایستی در جهت اجرای طرح آموزش ببینند .

● مخالفین کنترل :

¨ مردم ، یکی از دلایل مهم انتقال بیماری می باشند .

¨ کارگران مزرعه .

¨ تامین کنندگان .

¨ سایر بازدیدکنندگان .

●افراد را ضدعفونی کنید!!!

¨ چاله های ضدعفونی در ورودی مزرعه و تمامی ورودیهای نگهداری طیور قرار دهید .

¨ به همان صورت و در همان نقاط تجهیزاتی را برای ضدعفونی دست نیز قرار دهید .

¨ یک اتاق کنفرانس در خارج از محوطه مزرعه تعبیه کنید .

¨ دوش و اطاق تعویض اجباری برای کارگرها داشتنه باشید .

¨ پارکینگ تمامی وسایل نقلیه را در خارج از مزرعه تعبیه کنید .

¨ نام تمامی بازدید کنندگان را ثبت نمایید .

●وسایل نقلیه :

¨ رفت و آمد آنها باید در کمترین حد ممکن باشد .

¨ اگر وسیله نقلیه ایی به داخل مزرعه آورده شد ، بایستی تمامی وسیله نقلیه را ضدعفونی نمود .

¨ بایستی چرخها و حتی شاسی وسیله نقلیه را ضدعفونی نمود .

¨ به راننده اجازه ندهید که در داخل مزرعه از وسیله نقلیه خود خارج شود .

¨ در صورت امکان ، غذای مزرعه خود را در ورودی اصلی مزعه تحویل بگیرید و وسایل نقلیه را به داخل مزرعه نیاورید .

●حصارها و دیواره ها :

¨ حصارها بایستی اطراف محوطه مزرعه را کاملا بپوشانند .

¨ به دیواره ها و حصارها بایستی بخوبی رسیدگی شود .

¨ پیامهای هشداردهنده به دیواره ها بچسبانید .

¨ از سیستمهای ضد زلزله استفاده نمائید .

●آب آشامیدنی :

اگر تابحال کاری در این زمینه صورت نگرفته است :

¨ مخازن آب مزرعه را با کلر ضد عفونی نمائید .

¨ تانکرهای آب مزرعه را پس از هر دوره با Fam۳۰ نظافت و ضدعفونی نمائید .

¨ در موارد مقتضی نیز راه آبها را با اسید فسفریک ضدعفونی نمائید .

● تجهیزات و مواد :

¨ تمامی تجهیزات ، پمپهای آب ، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی را تمیز و در یک وضعیت مناسب نگهداری نمائید .

¨ تمامی تجهیزات پاکسازی را همیشه تمیز و ضدعفونی نگه داری نمائید . تمامی سطل ها و منابع ذخیره سازی را در خارج از محل زندگی طیور و باFam ۳۰ at;۱.۲۵ پاکسازی نمائید .

¨ تمامی تجهیزات ، قفس ها و همچنین لوله هایی که زنگ زده و کهنه هستند را عوض نمائید .

●تحویل در داخل و خارج مزرعه :

قانون : تمامی وسایل نقلیه را در ورودی اصلی متوقف نمائید .

¨ ارسال پرندگان : خطر زیاد وسیله نقلیه را با GPC ۸ at ۱;۲۰۰ ضدعفونی نمائید .

¨ زباله و مواد دور ریختنی : خطر زیاد این مواد را دور ریخته و بسوزانید و سپس وسیله نقلیه را با GPC ۸ at ۱;۲۰۰ ضدعفونی نمائید .

¨ لاشه ها و فضولات بایستی در خارج از مزرعه دور ریخته و سوزانده شوند.سپس وسیله نقلیه را با ۰GPC ۸ at ۱;۲۰ ضدعفونی نمائید .

 

¨ تحویل غذا : خطر بسیار زیاد .

●جداسازی منطقه :

¨ این بسیار مهم است که کارکنان و کارمندان را در جایی که کار میکنند نگه دارید ( تیمهای کاری بسازید ) .

امنیت Hygiene :

 

¨ از انتقال آلودگی جلوگیری نمائید . ویروس آنفلوآنزای طیور از طریق کفشها ، چکمه ها ، لباسها و یا پوست انتقال می یابد .

●ضدعفونی : نکات کلیدی

¨ همیشه از یک برنامه استفاده نکنید .

¨ برای ضدعفونی کردن اماکن و ساختمانها از GPCP at ۱;۲۰۰ استفاده نمائید .

¨ قبل از شروع ضدعفونی ، تمامی مواد طبیعی را خارج نمائید .

¨ در ابتدا از جارو استفاده نمائید .

¨ هرگز از آب با فشار بالا برای پاک کردن مواد طبیعی سنگین استفاده نکنید . مخصوصا اگر ، پرندگان بیمار در سالن حضور دارند .

●ضدعفونی : برنامه ایی با شش نکته

¨ در ابتدا تمامی طیور را خارج نمائید .

¨ تمامی تجهیزات را جهت ضدعفونی و پاکسازی با GPCB at ۱;۲۰۰ از محوطه خارج نمائید .

تمامی مواد طبیعی را بصورت دستی و با بیل و جارو خارج کنید .

¨ ساختمان و یا تجهیزات را با فشار کم ماده ضدعفونی کننده در۱;۲۰۰ خیس کرده و سپس اجازه دهید تا محوطه خشک شود .

¨ با استفاده از GPC۸ at ۱;۲۰۰ محل را درزگیری نموده ، و سپس اجازه دهید تا محل خشک شود .

¨ تجهیزات و همچنین مواد را دوباره در جای خود قرار داده و محوطه را با formaldehyde بخار دهید .

¨ درب محل را تا بیست و چهار ساعت قبل از استفاده مجدد ببندید .

ضدعفونی : نکته کلیدی

¨ هیچگاه مواد ضدعفونی کننده را با فشار زیاد استفاده نکنید . بخصوص ، درصورتی که سایر پرندگان نیز در مزرعه حضور دارند . این کار سبب ایجاد ذرات آلوده می شود . ذرات با سایز A ۱۰ میکرون ، سبب آلودگی مجدد موارد فوق میشود :

¨ قسمتهای ضدعفونی شده قفسها .

¨ سایر قسمتهای مزرعه .

¨ محوطه اطراف ( تا شعاع یک کیلومتری ) .

●انتخاب ماده ضدعفونی کننده :

¨ OIE جهت ضدعفونی و مقابله با آنفلوآنزای طیور Oxidising و Gluteraldehyte را پیشنهاد می کند .

¨ همچنین میتوان از GPCB AT ۱;۲۰۰ استفاده نمود .

¨ از موادی استفاده شود که برای ضدعفونی مزارع ساخته شده اند .

¨ پس مانده های برخی از ضدعفونی کننده ها تا هشت هفته میتوانند تاثیرگذار باشند.

¨ ضدعفونی کننده های Oxidising تنها برای کمتر از یک روز موثر میباشند .

¨ ضدعفونی کننده هایی که برای مقابله با آنفلوآنزای طیور استفاده میشوند بایستی از DEFRA انگلستان تائید شده باشند .

●هزینه ضد عفونی :

مواد ضدعفونی کننده ارزان قیمت = ضدعفونی بیهوده

ضدعفونی بیهوده = عدم حفاظت

●کلیات :

¨ تولید فشرده طیور ، خطر ایجاد بیماریهایی جدید ، مانند آنفلوآنزای طیور را بهمراه دارد .

¨ روال کاری امنیت زیستی در تمامی مزرعه بایستی اجرا گردد .

¨ مزارعی که بر اساس این روند پیش بروند ، بیشترین موفقیت را خواهند داشت .

¨ آینده شما همین امروز بدست می آید .

نویسنده :

Peter Thompson

تهیه و تنظیم :

شرکت گل پاد .

تنظیم نهایی ، بازبینی و ترجمه به فارسی :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

دکتر علیرضا گائینی

موسسه مرغداری ایران●امنیت زیستی چیست ؟

¨ تمامی گامهای است که باید در جهت حفاظت از موجودات زنده در برابر بیماریها برداشته شود .

¨ تلفیق نگرشها ، نه فقط در مورد ضدعفونی و مبارزه با بیماریهاست .

¨ نوعی پیشگیری و بهتر از درمان است .

¨ نوعی شیوه زندگی است .

¨ نقشی است کلی .

●امنیت زیستی مستلزم چیست ؟

¨ کنترل انتقال میکروارگانیسم ها در مزرعه .

¨ کنترل منابع داخلی و خارجی .

 

 

 

●نحوه انتقال آنفلوآنزای طیور :

۱. متحرک : آلودگی میتواند از خارج به داخل مزرعه اشاعه پیدا کند و یا از یک ناحیه ثابت به سایر نواحی منتشر شود .

۲. ثابت : آلودگی پس از انتقال به محیط مزرعه ، در همان محیط ( مزرعه ) شروع به پخش شدن می کند .

برنامه های امنیت زیستی ، کنترل انتقال آنفلوآنزای طیور :

شناسایی دقیق نکته هایی جهت کنترل ؛ نکته مهم اینست که احتمال ایجاد آلودگی از کجاست .

¨ هر مزرعه نسبت به مزرعه های دیگر تفاوت می کند .

¨ طرحی در جهت کنترل خطر طراحی شود .

¨ بایستی به این طرح تحقق بخشیده شود .

¨ کارمندان وکارگران بایستی در جهت اجرای طرح آموزش ببینند .

● مخالفین کنترل :

¨ مردم ، یکی از دلایل مهم انتقال بیماری می باشند .

¨ کارگران مزرعه .

¨ تامین کنندگان .

¨ سایر بازدیدکنندگان .

●افراد را ضدعفونی کنید!!!

¨ چاله های ضدعفونی در ورودی مزرعه و تمامی ورودیهای نگهداری طیور قرار دهید .

¨ به همان صورت و در همان نقاط تجهیزاتی را برای ضدعفونی دست نیز قرار دهید .

¨ یک اتاق کنفرانس در خارج از محوطه مزرعه تعبیه کنید .

¨ دوش و اطاق تعویض اجباری برای کارگرها داشتنه باشید .

¨ پارکینگ تمامی وسایل نقلیه را در خارج از مزرعه تعبیه کنید .

¨ نام تمامی بازدید کنندگان را ثبت نمایید .

●وسایل نقلیه :

¨ رفت و آمد آنها باید در کمترین حد ممکن باشد .

¨ اگر وسیله نقلیه ایی به داخل مزرعه آورده شد ، بایستی تمامی وسیله نقلیه را ضدعفونی نمود .

¨ بایستی چرخها و حتی شاسی وسیله نقلیه را ضدعفونی نمود .

¨ به راننده اجازه ندهید که در داخل مزرعه از وسیله نقلیه خود خارج شود .

¨ در صورت امکان ، غذای مزرعه خود را در ورودی اصلی مزعه تحویل بگیرید و وسایل نقلیه را به داخل مزرعه نیاورید .

●حصارها و دیواره ها :

¨ حصارها بایستی اطراف محوطه مزرعه را کاملا بپوشانند .

¨ به دیواره ها و حصارها بایستی بخوبی رسیدگی شود .

¨ پیامهای هشداردهنده به دیواره ها بچسبانید .

¨ از سیستمهای ضد زلزله استفاده نمائید .

●آب آشامیدنی :

اگر تابحال کاری در این زمینه صورت نگرفته است :

¨ مخازن آب مزرعه را با کلر ضد عفونی نمائید .

¨ تانکرهای آب مزرعه را پس از هر دوره با Fam۳۰ نظافت و ضدعفونی نمائید .

¨ در موارد مقتضی نیز راه آبها را با اسید فسفریک ضدعفونی نمائید .

● تجهیزات و مواد :

¨ تمامی تجهیزات ، پمپهای آب ، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی را تمیز و در یک وضعیت مناسب نگهداری نمائید .

¨ تمامی تجهیزات پاکسازی را همیشه تمیز و ضدعفونی نگه داری نمائید . تمامی سطل ها و منابع ذخیره سازی را در خارج از محل زندگی طیور و باFam ۳۰ at;۱.۲۵ پاکسازی نمائید .

¨ تمامی تجهیزات ، قفس ها و همچنین لوله هایی که زنگ زده و کهنه هستند را عوض نمائید .

●تحویل در داخل و خارج مزرعه :

قانون : تمامی وسایل نقلیه را در ورودی اصلی متوقف نمائید .

¨ ارسال پرندگان : خطر زیاد وسیله نقلیه را با GPC ۸ at ۱;۲۰۰ ضدعفونی نمائید .

¨ زباله و مواد دور ریختنی : خطر زیاد این مواد را دور ریخته و بسوزانید و سپس وسیله نقلیه را با GPC ۸ at ۱;۲۰۰ ضدعفونی نمائید .

¨ لاشه ها و فضولات بایستی در خارج از مزرعه دور ریخته و سوزانده شوند.سپس وسیله نقلیه را با ۰GPC ۸ at ۱;۲۰ ضدعفونی نمائید .

 

¨ تحویل غذا : خطر بسیار زیاد .

●جداسازی منطقه :

¨ این بسیار مهم است که کارکنان و کارمندان را در جایی که کار میکنند نگه دارید ( تیمهای کاری بسازید ) .

امنیت Hygiene :

 

¨ از انتقال آلودگی جلوگیری نمائید . ویروس آنفلوآنزای طیور از طریق کفشها ، چکمه ها ، لباسها و یا پوست انتقال می یابد .

●ضدعفونی : نکات کلیدی

¨ همیشه از یک برنامه استفاده نکنید .

¨ برای ضدعفونی کردن اماکن و ساختمانها از GPCP at ۱;۲۰۰ استفاده نمائید .

¨ قبل از شروع ضدعفونی ، تمامی مواد طبیعی را خارج نمائید .

¨ در ابتدا از جارو استفاده نمائید .

¨ هرگز از آب با فشار بالا برای پاک کردن مواد طبیعی سنگین استفاده نکنید . مخصوصا اگر ، پرندگان بیمار در سالن حضور دارند .

●ضدعفونی : برنامه ایی با شش نکته

¨ در ابتدا تمامی طیور را خارج نمائید .

¨ تمامی تجهیزات را جهت ضدعفونی و پاکسازی با GPCB at ۱;۲۰۰ از محوطه خارج نمائید .

تمامی مواد طبیعی را بصورت دستی و با بیل و جارو خارج کنید .

¨ ساختمان و یا تجهیزات را با فشار کم ماده ضدعفونی کننده در۱;۲۰۰ خیس کرده و سپس اجازه دهید تا محوطه خشک شود .

¨ با استفاده از GPC۸ at ۱;۲۰۰ محل را درزگیری نموده ، و سپس اجازه دهید تا محل خشک شود .

¨ تجهیزات و همچنین مواد را دوباره در جای خود قرار داده و محوطه را با formaldehyde بخار دهید .

¨ درب محل را تا بیست و چهار ساعت قبل از استفاده مجدد ببندید .

ضدعفونی : نکته کلیدی

¨ هیچگاه مواد ضدعفونی کننده را با فشار زیاد استفاده نکنید . بخصوص ، درصورتی که سایر پرندگان نیز در مزرعه حضور دارند . این کار سبب ایجاد ذرات آلوده می شود . ذرات با سایز A ۱۰ میکرون ، سبب آلودگی مجدد موارد فوق میشود :

¨ قسمتهای ضدعفونی شده قفسها .

¨ سایر قسمتهای مزرعه .

¨ محوطه اطراف ( تا شعاع یک کیلومتری ) .

●انتخاب ماده ضدعفونی کننده :

¨ OIE جهت ضدعفونی و مقابله با آنفلوآنزای طیور Oxidising و Gluteraldehyte را پیشنهاد می کند .

¨ همچنین میتوان از GPCB AT ۱;۲۰۰ استفاده نمود .

¨ از موادی استفاده شود که برای ضدعفونی مزارع ساخته شده اند .

¨ پس مانده های برخی از ضدعفونی کننده ها تا هشت هفته میتوانند تاثیرگذار باشند.

¨ ضدعفونی کننده های Oxidising تنها برای کمتر از یک روز موثر میباشند .

¨ ضدعفونی کننده هایی که برای مقابله با آنفلوآنزای طیور استفاده میشوند بایستی از DEFRA انگلستان تائید شده باشند .

●هزینه ضد عفونی :

مواد ضدعفونی کننده ارزان قیمت = ضدعفونی بیهوده

ضدعفونی بیهوده = عدم حفاظت

●کلیات :

¨ تولید فشرده طیور ، خطر ایجاد بیماریهایی جدید ، مانند آنفلوآنزای طیور را بهمراه دارد .

¨ روال کاری امنیت زیستی در تمامی مزرعه بایستی اجرا گردد .

¨ مزارعی که بر اساس این روند پیش بروند ، بیشترین موفقیت را خواهند داشت .

¨ آینده شما همین امروز بدست می آید .

نویسنده :

Peter Thompson

تهیه و تنظیم :

شرکت گل پاد .

تنظیم نهایی ، بازبینی و ترجمه به فارسی :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

دکتر علیرضا گائینی

موسسه مرغداری ایران

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد