تخم مرغ در مرغهای تخمگذار لاینw-36 به منظور تولید تخم مرغ در مرغ های تخمگذار نژادهای لاین w-36 رایت نکات زیر ضروری است:
1-مصرف دان و وزن بدن
طی دوران پرورش بایستی طوری باشد که عملکرد مطلوب و وزن مناسب پولت قبل از آغاز تولید را تامین کند.
2-سن در شروع تولید
برنامه های نوری وتغذیه ای طی دوران پرورش بایستی به نحوی انتخاب شوند تا در سن شروع تولید، بلوغ فیزیکی برای به دست آوردن اهداف عملکردی حاصل شده باشد به عبارت بلوغ جنسی و فیزیکی با هم همگام باشند.
3-وزن مرغ بالغ
چنانجه مرغ های بالغ لاین در سن 35 تا 40 هفتگی به وزن 1550 تا 1600 گرم برسند، می توان تولید و اندازه مطلوب تخم مرغ را انتظار داشت. 4- اگر وزن بدن و بقیه عوامل مدیریتی به شکل مطلوب تنظیم شده باشند، در صد تلفات هفتگی در دوران تخمگذاری باید کمتراز 1/0 باشد.
5- انتظار می رود پیک تولید برحسب شرایط محیطی و وضعیت آشیانه حداقل 92 تا 94 درصد باشد که همراه با دوام تولید بالا مجموعآ موجب تولید 238 تا 240 تخم مرغ تا 60 هفتگی شود.
جیره باید به نحوی تنظیم شود که مرغ تخمگذار در هر مقطع سنی، متناسب با مقدار دان مصرفی مواد مغذی لازم را دریافت کند.
به طور کلی دوره تولید تخم مرغ را می توان به مراحل زیر تقسیم نمود:
- قبل از تخم گذاری (Prelay) عبارت است از مرحله ای حدود 2 هفته قبل از شروع تولید.
- قبل از پیک (Prepeak ) مرحله ای است حد فاصل مراحل قبل ازتخمک گذاری وپیک تولید که حدود 3 تا 4 هفته طول می کشد.
- مرحله پیک، این مرحله بالاترین میزان تولید بوده و 3 تا 4 هفته به طول می انجامد.
- مرحله بعد از پیک (Post peaking) این مرحله، بعد از پیک تولید تا انتهای تولید (یا تا تو لک رفتن گله) را در بر می گیرد.
برنامه نوری طی دوره پرورش پولت می تواند تأثیر به سزایی در رشد و نمو پولت داشته باشد. برنامه نوری با کاهش تدریجی مدت روشنایی معروف به برنامه (Step down) برای پولت های لاین واریته w-36 مناسب است. اثرات مثبت و مفید مشخص چنین برنامه نوری بر رشد و نمو پولت عبارت است: 
- کاهش مدت روشنایی از هفته اول تا هفته 10 فرصت کافی و مطلوب جهت افزایش زمان تغذیه را فراهم می نماید که به افزایش مصرف خوراک روزانه منجر خواهد شد.
- به نظر نمی رسد برنامه نوری یا کاهش تدریجی طول روز اثرات منفی بر بلوغ جنسی داشته باشد وزن بدن باید به اندازه ای باشد که پولت آمادگی لازم برای تحریک نوری را داشته باشد.
- از آنجا که موفقیت طی دوره تخمک گذاری به میزان قابل توجهی به کیفیت پولت هنگام انتقال به قفس و یا اولین تحریک نوری بستگی دارد، به کار گیری هر نوع روشی که پولت را برای تخمک گذاری آماده نماید، لازم می باشد. الگوی مصرفی مرغ های تخمگذار لاین W-36 اشاره به این دارد که وزن پولت در 18 هفتگی و یا در زمان اولین تحریک نوری حداقل می باید1280 تا 1315 گرم باشد.
- هنگام انتقال پولت های های لاین W-36 به قفس توصیه می شود که درجه حرارت سالن تخمگذاری در تمام اوقات و به خصوص طی ساعات شب کمتر از 21 سانتیگراد باشد. هنگام انتقال پولت به قفس دمای سالن تخمگذاری تا حدود 6/15 درجه سانتیگراد اغلب تأثیر مفید زیادی در تحریک افزایش خوراک اولیه داشته است. طی یک یا دو هفته قبل از پیک تولید دمای سالن تخمگذار تا دستیابی به درجه حرارت مطلوب و رضایتبخش می بایست بتدریج هفته ای یک درجه افزایش داده شود. 
- به طور کلی پیشنهاد شده است که وزن بدن مرغ های تخمگذار لاین W-36در دوران بلوغ (35 تا 40 هفتگی) از 1560 گرم و طی دوران تخمگذاری نیز ترجیحا از 1630 گرم تجاوز نکند. 
- دریافت مقدارکافی انرژی جهت به دست آوردن وزن مورد نظر وعملکرد مطلوب مرغ تخمگذار طی مراحل اولیه تخمگذاری (دوران پیک)به خصوص از نظر افزایش وزن بدن و اندازه تخم مرغ کاملآ لازم و ضروری است.
نکات مهم در بهینه سازی تولید تخم مرغ عبارت است از:
1- اهدافی که طی دوران پرورش و مراحل مختلف تخمگذاری دنبال می شود از قبل تعیین و مشخص شود. 
2- برنامه مدیریتی (مثلا برنامه نوری) و تغذیه ای ضروری برای رسیدن به این اهداف تأمین و در دسترس قرار گیرند.
مواردی که در مرحله قبل از تخمگذاری (یعنی3 هفته قبل از رسیدن به 5 درصد تولید تخم) مورد توجه خاص قرار می گیرند شامل مواد مغذی: انرژی، کلسیم، فسفر، اسیدهای آمینه و ملاحظات اقتصادی یا قیمت تمام شده دان می باشد. در جیره قبل از تخمگذاری توجه داشته باشید که مقدار کلسیم جیره حداقل 75/2 درصد باشد. ذخیره سازی پروتئین در این مرحله خیلی وسیع نبوده و تولید تخم مرغ نیز قابل توجه نمی باشد لذا احتیاجات اسید های آمینه در حد پائین و حداقل می باشد.

 

vet87.blogfa.com


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد