Notice: unserialize(): Error at offset 49089 of 49119 bytes in /home/animalsc/public_html/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 81880 of 81887 bytes in /home/animalsc/public_html/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 98271 of 98271 bytes in /home/animalsc/public_html/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 171990 of 171999 bytes in /home/animalsc/public_html/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 204765 of 204767 bytes in /home/animalsc/public_html/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 278235 of 278495 bytes in /home/animalsc/public_html/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 360409 of 360415 bytes in /home/animalsc/public_html/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
اسید لینولئیک و اسیدهای چرب ضروری

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/animalsc/public_html/media/foundry/3.1/libraries/cssmin.php on line 2236

 

بصورت طبیعی اسید لینولئیک ترکیبی (۱) CLA یک اسید چرب می باشد که انسان می تواند آنرا ازمنابع غذائی گوشتی(همچنین مغز استخوان) وشیر (بخصوص چربی شیر و دیگر فراورده های لبنی) نشخوارکنندگان بدست آورد. یکی از راههای ایجاد CLA ، تبدیل اسید لینولئیکLA (۲) به CLA بوسیله باکتریهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان میباشد. بمیزان کمی نیز باکتریهای روده انسان می توانند از اسید لینولئیک LA) )، اسید لینولئیک ترکیبی (CLA) بسازند.

همچنین گفته شده است که مقداری از CLA توسط آنزیم Delta (۹) – desaturase در بدن دام یا انسان تولید میشود. با اینکه ظاهرا LA و CLA از جهاتی شبیه هم عمل میکنند، ولی در مواردی ازجمله خواص ضد سرطانی عکس هم میباشند. زیرا مصرف بیش از حد LA باعث ایجاد تومر (۳) یا سلولهای سرطانی شده ولی در مقابل CLA باعث مهار رشد سلولهای سرطانی و تومور میگردد. 

 

 

 

نکاتی چند درمورد CLA ازGrassfarming News جمع آوری شده، که بطور خلاصه در ذیل آورده شده است:

CLA باعث افزایش آنزیمهای مسئول انتقال چربیها و اکسیداسیون اسیدهای چرب (۴)میباشد، در واقع باعث انتقال وسوختن چربیها از ذخائر آن می شود. CLA باعث کاهش آنزیم لازم درون سلولهای چربی برای جذب چربی و تری گلیسریدها می شود. ضمنا فعالیت آنزیم لیپو پروتئین تجزیه کننده چربی (۵) بوسیله CLA کاهش یافته، بصورتیکه توانایی سلولهای چربی در گرفتن چربیها از خون پائین می آید و باعث افزایش ظرفیت اکسیده کردن اسیدهای چرب در بافتهای چربی و عضلات اسکلتی می شود.

CLA باعث افزایش حساسیت بافت عضلانی نسبت به انسولین شده و در نتیجه باعث افزایش و نگهداری توده عضلانی و مصرف چربیها می شود و نهایتا باعث افزایش متابولیسم پایه شده و ذخائر چربی بدن کاهش مییابد. در همین ارتباط گفته شده که CLA غیر از کاهش درصد چربی بدن و افزایش بافت عضلانی، باعث تراکم یا استحکام استخوان نیز میشود.

CLA همچنین باعث تنظیم چندین آنزیم در سلولهای چربی می شود. این آنزیمها باعث تجزیه چربی و خروج چربی از سلولها می گردند. چربی از سلولهای چربی بسمت خون آزاد شده و در نتیجه عضلات اسکلتی می توانند چربی بیشتری از خون گرفته و بسوزانند. تحقیقات نشان داده است که اثر کاهش وزن CLA بخاطر وجود دو ایزومر Cis۹ trans۱۱ و Cis۱۲ trans۱۰ می باشد.

۱ Conjugated linoleic acid ۳ Linoleic acid ۲ promote tumor growth

۴ fatty acid beta oxidation ۵ lipoprotein lipase

بنظر می رسد که CLA باعث کاهش توانائی سلولهای چربی در گرفتن چربیها از جریان خون میگردد. همچنین از تشکیل سلولهای جدید چربی جلوگیری میکند و باعث شکسته شدن چربیها (سلولهای چربی) در میتوکندری سلولهای عضلات اسکلتی می گردد. ضمنا باعث کاهش شکسته شدن بافت عضلانی جهت تولید انرژی میگردد. در واقع سوختن چربیها را تسریع کرده و در نتیجه توده عضلانی ذخیره شده و پایدار می ماند.

CLA یک اسید چرب طبیعی با منشاء حیوانی و دارای خواص ضد سرطانی، آنتی اکسیدانی قوی ، تحریک کننده ایمنی و کاهنده " چربی چاقی" است. خواص ضد سرطانی آن بخاطر اثر مهاری روی تزاید سلولهای سرطانی (۱) و جلوگیری از تغییر شکل سلولها (۲) می باشد. این خواص باعث کاهش خطر سرطان در نواحی سینه، پروستات، محل اتصال قولون و راست روده (۳) ، ریه ، پوست و معده میگردد. همچنین CLA از تصلب شرائین و atherosclerosis جلوگیری میکند و در محدود کردن عکس العملهای آلرژی غذایی موثر است.

▪ منابع CLA : مهمترین منبع، شیر و فراورده های لبنی می باشد. همینطور در گوشت دامها و طیور ، تخم مرغ و بعضی روغن های گیاهی یافت می شود.

همانطوری که گفته شد CLA برای سلامتی انسان مفید بوده ولی متاسفانه در جیره غذایی روزانه ما بمیزان کافی یافت نمیشود. در یک بررسی که در آمریکا صورت گرفت، حد متوسط مصرف روزانه CLA ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلی گرم بدست آمد که البته این میزان باید حدود ۳ گرم یا بیشتر باشد تا نتیجه مثبت حاصل گردد.

همه غشاهای سلولی از چربی ساخته شده اند و اسیدهای چرب در داخل سلولها بعنوان سیگنال دهنده برای ساخت این چربیها عمل می کنند. بگفته بعضی از محققین CLA بوسیله سیگنال سیستم ایمنی وارد عمل شده و باعث تنظیم متابلیسم بدن و مهار آنزیمهای سلولی که چربی را دریافت می کنند می شود.

در یک بررسی در دو گروه افراد با وزن بالا، که یک گروه جیره حاوی اسید لینولئیکLA (مثلا روغن آفتابگردان ) و گروه دیگر جیره ای حاوی CLA (فراورده های لبنی و یا گوشت دامهائیکه بوسیله علوفه سبز تعلیف شده اند) دریافت کرده اند، مشخص شد که اگرغذائی که حاوی روغن آفتابگردان است مصرف گردد حدود ۷۵% چربیهای بدن شخص (از میزان اولیه چربی) و ۲۵% از عضلات باقی می ماند. ولی اگر غذائی حاوی CLA باشد، چربی و عضله بیک نسبت باقی مانده و بازیافت می شود. بصورتیکه حتی بعد از برگشت بحالت اولیه جیره غذایی، اثرقبلی CLA باعث افزایش توده عضلانی بمدت طولانی تر میگردد. یعنی بدن پس از تحریک اولیه بوسیله CLA مدتی تحت تاثیر آن باقی مانده و با جیره غذایی جدید تطابق یافته و رشد می یابد.

۱ – antiproliferative ۳ differentiation ۲ Colorectal

فراوردهای لبنی بخصوص پنیر و شیر گاوهای تغذیه شده با علوفه سبز دارای ۵۰۰% CLA بیشتری نسبت به شیرگاوهای تغذیه شده با مواد کنسانتره یا دانه ای می باشد.

 

زنانی که تولیدات گاوهای شیری ( شیر و فراورده های لبنی) تعلیف شده بوسیله علوفه سبز را مصرف میکنند۶۰ % کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان را دارا هستند. بعبارت ساده، مواد تولیدی گاوهائیکه درچرای آزاد تعلیف میشوند زنان را در خطر کمتری قرار میدهند. محققان فنلاندی در یک بررسی روی میزان سرم CLA در زنان سالم و زنان مبتلا به سرطان سینه به این نتیجه رسیدند که زنانیکه میزان سرمی CLA بالاتری دارند، از خطر ابتلای کمتری برای سرطان سینه برخوردارند. در این رابطه بررسی شد که آن زنانیکه حداکثر میزان CLA را دریافت کنند ۶۰% خطر ابتلای کمتری دارند. طی مطالعات این گروه غذاهائیکه از نظر CLA غنی باشند مانند پنیر ممکن است زنان را بر علیه سرطان سینه حفاظت کند (بخصوص در زنان بعد از یائسگی ۱).

CLA طبیعی که در شیر و فراورده های لبنی یافت میشود بهتر از داروهای شیمیایی حاوی CLA اثر ضد سرطانی ایجاد میکند. در یک بررسی، سلولهای سرطانی سینه انسان را در معرض چربی شیریکه حاوی میزان بالائی CLA بوده و همچنین در معرض CLA شیمیائی جدا شده قرار دادند. پس از مدت لازم در انکوباتور مشاهده کردند که رشد سلولهای سرطانی که در معرض چربی شیر قرار داشت، بمیزان ۹۰% مهار شده ولی رشد سلولهائیکه در معرض داروی شیمیائی قرار گرفته بود تنها در حدود ۶۰% مهار شده است و همچنین بررسی شد که اگر این سلولها را در برابر اسید لینولئیک LAموجود در مواد دانه ای ( در روغن آفتابگردان و یا روغن گلرنگ ۲) قرار دهند تنها از ۲۵% رشدشان جلوگیری می شود. LA در دستگاه فتوسنتز گیاهان بخصوص گل آفتابگردان و گل گلرنگ تولید میگردد.

همانطوری که ذکر گردید، جیره ایکه علوفه سبز زیادی را بهمراه داشته باشد باعث تولید شیر و گوشت حاوی CLA بیشتری می گردد. قابل توجه است که اگر علوفه سبز بریده شود و بصورت دستی در معرض دام قرار داده شود، حدود نیمی از CLA خود را از دست می دهد. بنابراین تعلیف کردن بطور مستقیم در چراگاه از ارجحیت بالاتری برخوردار است.

شرایط جوی و عوامل ناشناخته دیگر روی میزان CLA اثر میگذارند. در فصل پائیز شیر و فراورده های آن دارای CLA بیشتری می باشند. بر طبق بررسی محققین آمریکائی اندازه گیری میزان CLA در دامهایکه در بهار شروع به چرا میکنند و تا اواخر تابستان امکان ادامه چرای آزاد را دارند، مشخص شد که CLA در اواخر تابستان بخصوص ماه سپتامبر سه برابر بالاتر از شروع فصل چرا است.

در تحقیقات جدید نشان داده شده که گاوهای شیری مسن تر ( بخصوص از دوره چهارم شیرواری و بعد از آن ) میزان بیشتری CLA در شیر و فراورده های خود نسبت به گاو های جوانتر دارا هستند.

۱ Postmenopausal ۲ Safflower

گوشت و شیر و یا فراورده های لبنی گاوهائیکه علوفه سبز بیشتری مصرف می کنند، ۲تا ۵ بارCLA بیشتری نسبت به دیگران دارا هستند. CLA غیر از خواص فوق باعث تحریک استخوان سازی شده و در این دامها و حتی در جوجه و حیوانات آزمایشگاهی استخوان محکمتری ایجاد می کند. بیان شده است که شکل گیری و استحکام بیشتراستخوان، بخاطر اثر مهاری CLA روی تولید مواد ضد التهابی پروستاگلاندین(۱) می باشد.

حیوانهای وحشی که چرای آزاد دارند (از جمله آهو، گوزن) نیز مانند گاو در چربی های خود دارای CLA زیادی می باشند. قابل توجه اینست که خرس سیاه و شیر کوهی نیز با اینکه گوشتخوارهستند دارای CLA زیادی (۷ ۹ mg/ g of fat) می باشند. که این احتمالا بخاطر تغذیه این گوشتخواران از حیوانات علفخوار ویا منابع حاوی CLA می باشد.

برای روشن شدن موقعیت CLA ، در زیر مطالبی بطور اجمالی در مورد چربیها و دیگر اسید های چرب آورده شده است:

چربیها و روغنها ممکن است دارای منشائ نباتی، حیوانی و یا دریائی باشند. از چربیهای جامد نباتی میتوان کره کاکائو و از انواع روغن مایع ذرت ، سویا وآفتاب گردان را میتوان نام برد. ازچربیهای حیوانی میتوان چربی گاو (تالو) و کره را ذکر کرد. روغن کبد ماهی کاد و روغن نهنگ از انواع روغنهای دریایی می باشند.

کلاّ سه نوع چربی یا اسید چرب وجود دارد: (۱) اشباع ۲(۲) غیر اشباع یک پیوندی ۳ (۳) غیر اشباع چند پیوندی۴

(۱) اشباع : چربیهای اشباع شده مانند کره، چربیهای حیوانی و روغنهای هیدروژنه (روغنهای جامد گیاهی) که در حرارت اتاق جامد می باشند. اسیدهای چرب بر مبنای طول زنجیره و تعداد باندهای مضاعف و یا درجه غیر اشباعی در زنجیره تقسیم بندی میشوند. اسیدهای چربی که دارای باند مضاعف نباشند بعنوان اسیدهای چرب اشباع شناخته میگردند.

چربیها استر اسید های چرب و گلیسرول می باشند. مثلابرای ایجاد یک تری گلیسرید، سه اسید چرب به گلیسرول میچسبند که بسته به نوع اسیدهای چرب خواص متفاوتی در چربیها ایجاد میشود. بعضی از چربیهای طبیعی حاوی مخلوطی از هر سه نوع اسیدهای چرب فوق که متصل به یک مولکول گلیسرول هستند، میباشند. اگر غالبا اسیدهای چرب اشباع، به گلیسرول چسبیده باشند، مانند اسید پالمیتیک، چربی ایجاد شده بعنوان چربی اشباع نامیده میشود. هر چه درجه غیراشباعی اسید چرب موجود در مولکولهای چربی بیشتر باشد چربی نرم تر، و نقطه ذوب آن کاهش مییابد. بروشهای هیدروژناسیون، هیدروژن به روغن اضافه میشود و در نتیجه اسیدهای چرب آن اشباع و تبدیل به چربی جامد می گردند. اغلب چربیهای طبیعی حاوی چندنوع مولکول تری گلیسرید می باشند. برای ایجاد یک مولکول چربی حتما لازم به ترکیب سه اسید چرب با گلیسرول نمیباشد. هنگامیکه دو مولکول اسید چرب با گلیسرول واکنش ایجاد کنند مولکول چربی دی گلیسرید و از ترکیب یک اسید چرب باآن منوگلیسرید تشکیل میشود.

۱ PGE۲ ۴ Saturated ۳ Monounsaturated ۲ Polyunsaturated

 

اسیدهای چرب غیر اشباع : اسید های چربی که دارای باند مضاعف باشند اسیدهای چرب غیر اشباع نامیده می شوند. اگر این باند مضاعف تنها یکی باشد اسید چرب یک پیوندی یا با یک درجه غیر اشباعی و اگر این باند مضاعف دو یا چند عدد باشد اسید چرب غیر اشباع چند پیوندی ایجاد میگردد. علت بوجود آمدن اسیدهای چرب با نقطه های غیر اشباع نقصان اتمهای هیدروژن میباشد. مانند اسید چرب لینولئیک که با نقصان چهار اتم هیدروژن، دارای دو اتصال مضاعف میباشد.

اسید های چرب غیراشباع یک پیوندی : مانند روغن زیتون که در حرارت اتاق مایع می باشد اما در یخچال سفت وجامد می شود. چون بدن ماقادر به ساختن چربیهای اشباع وغیر اشباع می باشد این دو را بعنوان اسیدهای چرب غیر ضروری (۱) دانسته اند.

اسید های چرب غیراشباع چند پیوندی : داستان این نوع چربی با دومورد قبلی تفاوت دارد، زیرا در همه حال مایع هستند چه در حرارت اتاق وچه در یخچال، یعنی درهر حالت بصورت مایع باقی می مانند. مهمترین اسیدهای چرب این گروه در جیره غذائی حیوانات بقرار زیرهستند.

Omega ۶ Fatty Acid:

Omega ۳ Fatty Acid:

Linoleic Acid

Alpha Linolenic Acid

Gamma Linolenic Acid

Eicosapentaenoic Acid

Dihomogamma Linolenic Acid

Docosahexaenoic Acid

Arachidonic Acid

در بین اسید های چرب فوق Omega ۳ و Omega ۶ بعنوان اسیدهای چرب ضروری شناخته میشوند، و بقیه از اسیدهای چرب linoleic و alpha linolenic سنتز می شوند و بعنوان ضروری مشروط۲ (گهگاهی طبق شرایطی برای بدن لازم میشوند) بحساب می آیند.

چون بدن قادر به ساختن این نوع چربیها نیست، بنابراین باید به جیره غذائی اضافه شوند. لذا به آنها اسیدهای چرب ضروری EFA۳ گویند. طی گزارش محققان آمریکائی در مجله Senior Mag تنها دو نوع از اسیدهای چرب چند پیوندی بعنوان اسیدهای چرب ضروری بحساب می آیند: الف Omega ۶ یا linoleic ب Omega ۳ یا alpha linolenic که اینها معمولا به دیگر اسیدهای چرب مبدل می شوند. مثلا اسیدهای gamma linolenic , arachidonic از اسید linoleic ساخته شده اند. همینطور اسیدهای docosahexaenoic , eicosapentaenoic از اسید alpha linolenic منتج گردیده اند. این محققان گفته اند که متاسفانه حدود ۸۰ % مردم میزان کافی اسیدهای چرب ضروری را از طریق غذاهای روزمره دریافت نمی کنند. بگفته آنها ایده آل ترین مکمل برای جبران این کمبود، ترکیب دو روغن ماهی و روغن بذر گاوزبان۴ می باشد.

۱ nonessential ۴ conditionally essential ۳ Essential Fatty acid ۲ Borage oil

همچنین توصیه شده برای حفظ سلامتی روزانه ۱۲ تا ۴ اونس (برابر با ۳۴۰.۵ ۱۱۳.۵ گرم) از ماهیان آب شیرین و یا دیگر منابع دریائی از جمله ماهی آزاد، ماهی ماکرل، ماهی پهن (۱) و ماهی روغن، که حاوی اسیدهای چرب ضروری هستند، استفاده گردد.

EFAدر گیاهان بخصوصی ( دانه گیاهان یا بعبارتی روغنهای گیاهی )یافت میشود و همچنین در روغن ماهیان سرد آبی دیده میشود. مطالعه نشان داده که تغذیه از ماهی به پائین آوردن تری گلیسریدها وپائین آوردن لیپوپروتئینهائی با وزن پائین LDL ۲ویا کلسترول مضر۳ کمک می کند.ضمنا باعث افزایش لیپوپروتئینهائی با وزن بالا ۴ (HDL) و یا کلسترول مفید۵ میگردد . بنابراین EFA باعث حفاظت بر علیه بیماریهای قلبی عروقی می گردد ، همچنینEFA کمک می کند تا اعمال زیر بصورت مرتب انجام گیرد: تنظیم سلولها برای استفاده از اکسیژن، تولید انرژی ، شکل گیری یا ساخت هموگلوبین ، فشار خون و اعمال سیستم ایمنی .

اسید های چرب ضروری برای بدن انسان، همان چربیهای غیر اشباع چند پیوندی میباشند که بعنوان ماده سازنده در دیواره سلولهای بدن، بخصوص در دیواره سلولهای مغز و CNS شرکت دارند. در صورت فقدان این نوع چربیها، بدن از چربیهای ذخیره و سفت که بصورت اشباع شده می باشند استفاده می کند که درنتیجه احتمال بروز تصلب شرائین زیادتر می شود.

همانطوریکه ذکر شد، بدن اسید های چرب ضروری را نمی تواند بسازد، بنابراین باید در جیره غذائی منظور گردند. این اسیدهای چرب می توانند باعث رشد مو و پوست، کاهنده فشار خون، جلوگیری از تورم مفاصل ، کاهنده سطح کلسترول و تری گلیسریدها و کاهش خطر ایجاد لخته خون در رگهای خونی گردند. دو تا از مهمترین اسیدهای چرب ضروری Omega ۳ , Omega ۶ میباشد.

Omega ۶ شامل اسید لینولئیک LA واسید گاما لینولنیک می باشد. که معمولا در خشکبار خام ( گردو،فندوق،پسته، بادام و غیره ) ، دانه ها ، حبوبات، کنجد، روغن سویا، روغن آفتابگردان و همچنین در روغن بذر گلرنگ ، گاوزبان و پامچال۶ یافت می شوند.

Omega ۳ شامل اسید آلفا لینولنیک و اسید eicosapentaenoic می باشد. معمولا در ماهیهای تازه آبهای عمیق، روغن ماهی و بعضی روغنهای گیاهی مانند روغن بذرک ۷یافت می شوند. این روغنها باید بصورت خالص و کاملا مایع مصرف شوند و حتی الامکان حرارت زیاد نبینند. زیرا در اثر حرارت فرم Cis این اسیدهای چرب، که فرم مفید آن برای بدن است تبدیل به فرم Trans (فرم مضر) میگردد.

 

ایندو اسید معمولا تولید پروستاگلاندینها را که بعنوان مواد ضد التهابی می باشند تحریک میکنند و همچنین مواد مرتبط با پروستاگلاندینها ، ترومبوکسانها وprostacyclins که تنظیم عمل CNS ، فشار خون، سلامتی قلب و عروق و جلوگیری از تجمع و چسبیدن پلاکتها در رگهای خونی را بعهده دارند، تحت تاثیر قرار میدهند.

۱ Halibut ۵ low Density ۴ lipoprotein ۳ bad cholesterol ۲ high density lipoproteins

۶ good choleserol ۸ Primrose ۷ Flaxseed

اگر انسان از گوشت یا فراورده های دامی حاوی Omega ۶ استفاده کند باعث چاقی و اگر از Omega ۳ مصرف کند باعث لاغری خواهد شد.

Omega ۳ در علوفه های سبز و Omega ۶ بهمراه دانه و کنسانتره می باشد. وقتیکه دامها پرواربندی میشوند و علوفه سبز کمتر و کنسانتره بیشتری دریافت می کنند باعث میشود که Omega ۶ بیشتر از Omega ۳ در بدنشان ذخیره شود. که در نتیجه فربه ای دام و همچنین افزایش وزن و چاقی در افرادیکه از گوشت این دامها مصرف می کنند را بدنبال دارد ( حتی اگر دو جیره علوفه ا ی و کنسانتره از لحاظ کالری برابر باشند). مکانیسم اثر ایندو بدین صورت است که Omega ۶ در جیره های دانه ای در دام باعث تولید بیشتری آنزیم سنتزکننده اسیدهای چرب(۱) ، که عامل ایجاد چربی می باشد می شود. بررسی محققان کانادائی ثابت کرده است که یک جیره پرواری باعث افزایش وزن روزانه ۱.۵۵ کیلو گرم میشود، ولی تعلیف در چراگاه روزانه ۱.۳ کیلو گرم وزن را در نژاد و شرایط مساوی و استاندارد با جیره قبلی در دام افزایش خواهد داد. ضمنا بررسی شده که گوشت دامهایکه در چراگاه بسر میبرند ترد ونازکتر۲ میباشد.

همانطوریکه گفته شد، گوشت دامهای پرواری حاوی Omega ۶ بیشتری و بمیزان کمتری Omega ۳ نسبت به گوشت دامهای چراگاه میباشد. دامهائیکه با جیره پرواری کنسانتره تغذیه می شوند ۱۴ برابر بیشتر Omega ۶ نسبت به Omega ۳ دارند. اما این نسبت در جیره علوفه سبز یا چراگاه حدود ۲.۵ برابر می باشد، که این از لحاظ سلامتی برای انسان ایده آل می باشد. حال اگر انسانها از گوشت حاویOmega ۶ بامیزان بالا تغذیه کنند، در خطر ابتلائ به چاقی و عوارضی همچون بیماریهای قلبی عروقی، سرطان، دیابت، اختلالات ایمنی، تنگی نفس، آسم و افسردگی قرار میگیرند.

Omega ۶ و Omega ۳ باید به نسبت مساوی در جیره غذایی انسان در نظر گرفته شوند. وقتیکه گاوهای شیری در چرای آزاد تعلیف شوند، شیر و فراورده های آنها بیک نسبت مساوی حاوی ایندو اسید چرب هستند. در یک بررسی نشان داده شده که اگرتغذیه دام کاملا از علوفه سبز یا چرای آزاد باشد تقریبا ۱۶.۵ mg / g از Omega ۳ و ۱۶.۶ mg /g از Omega ۶ ایجاد می شود. حال اگر بمیزان دوسوم ۳/۲ علوفه سبز یا چرای آزاد باشد ۱۳.۵ میلی گرم از Omega ۳ و ۳۱.۴ از Omega ۶ تشکیل خواهد شد و اگر بمیزان یک سوم۳/۱ علوفه سبز تعلیف گردد ۸.۲ از Omega ۳ و ۴۲.۷ میلی گرم از Omega ۶ حاصل می شود.

در پایان می توان باین نتیجه رسید، که فوایدعلوفه سبز و یا چرای آزاد غیر از دارا بودن اسیدهای چرب و خواص آنها، باعث تولید بیشتردر دام، کمتر شدن خطر ابتلا به بیماریها و طول عمر مفیدتر میگردد. درگاوهائیکه با علوفه سبزتعلیف شده و یا چرای آزاد دارند، میزان چربی غیر نرمال کمتری، غدد پستانی را دربرگرفته و در نتیجه تداخلی در تولید شیر بعلت بافت چربی اضافی بوجود نمی آید. همچنین یکی دیگر از فواید جیره ایکه درصد علوفه آن زیادتر باشد اینستکه باعث ترشح بزاق و خنثی کردن اسیدوز گوارشی میگردد. مصرف جیره پرواری در مدت طولانی ایجاد اسیدوز گوارشی، التهاب دیواره شکمبه،

۱ Fatty acid synthetase ۲ tender

نفوذ باکتریها از دیواره آن، ایجاد آبسه کبدی و عوارض دیگری همچون فلجی یا لنگش در اثر آنزیم تیامیناز و تجزیه تیامین را بدنبال دارد.

ضمنا اگر دامها درصد بیشتری علوفه دریافت کنند، باکتریهای E. Coli مقاوم به اسید شکمبه (acid resistant E. Coli) کاهش می یابند . در غیر اینصورت ، افزایش این باکتریها، هم برای دام وهم برای انسانهائیکه از گوشت چنین دامهائی مصرف کنند مضرمیباشد. همچنین گوشت گاوهایکه در چراگاه بسر می برند دارای ویتامین E بیشتر و دارای قابلیت نگهداری بیشتر بخاطر خاصیت آنتی اکسیدانی این ویتامین میگردد.

 

 

References: 
Andersson I, Lennernas M, Rossner S. Meal pattern and risk factor evaluation in one year completers of a weight 
reduction program for obese men the ‘Gustaf’ study. J Intern Med ۲۰۰۰;۲۴۷:۳۰–۸. 
Cesano A, Visonneau S, Scimeca JA, et al. Opposite effects of linoleic acid and conjugated linoleic acid on human 
prostatic cancer in SCID mice. Anticancer Res ۱۹۹۸;۱۸:۱۴۲۹–۳۴. 
Cordain L, et al., "Fatty acid analysis of wild ruminant tissues: evolutionary implications for 
reducing diet related chronic disease." EJCN, ۲۰۰۲, ۵۶:۱۸۱ ۱۹۱ 
Duncan KH, Bacon JA, Weinsier RL. The effects of high and low energy density diets on satiety, energy intake, 
and eating time of obese and nonobese subjects. Am J Clin Nutr ۱۹۸۳;۳۷:۷۶۳–۷. 
Ferreira M, Krieder R, Wilson M. Effects of CLA supplementation during resistance training on body composition 
and strength. J Strength Conditioning Res ۱۹۹۸;۱۱:۲۸۰. 
Fine JT, Colditz GA, Coakley EG, et al. A prospective study of weight change and health related quality of life in 
women. JAMA ۱۹۹۹;۲۸۲:۲۱۳۶–۴۲. 
Ghorai M,, et. al., ۲۰۰۰. A comparative study on hypocholesterolaemic effect of allicin, whole germinated seeds of bengal gram and guggulipid of gum gugglu. Phytother Res May;۱۴ (۳):۲۰۰ ۲. 
Herbel BK, McGuire MK, McGuire MA, et al. Safflower oil consumption and conjugated linoleic acid concentrations 
in humans. Am J Clin Nutr ۱۹۹۸;۶۷:۳۳۲–۷. 
Houseknecht KL, Vanden Heuvel JP, Moya Camarena SY, et al. Dietary conjugated linoleic acid normalizes 
impaired glucose tolerance in the Zucker diabetic fatty fa/fa rat. Biochem Biophys Res Commun 
۱۹۹۸;۲۴۴:۶۷۸–۸۲. 
Ip C. Review of the effects of trans fatty acids, oleic acid, n ۳ polyunsaturated fatty acids, and conjugated linoleic 
acid on mammary carcinogenesis in animals. Am J Clin Nutr ۱۹۹۷;۶۶(suppl):۱۵۲۳S–۲۹S [review]. 
Knopp RH, Walden CE, Retzlaff BM, et al. Long term cholesterol lowering effects of ۴ fat restricted diets in 
hypercholesterolemic and combined hyperlipidemic men. The Dietary Alternatives Study. 
JAMA ۱۹۹۷;۲۷۸:۱۵۰۹–۱۵. 
ee KN, Kritchevsky D, Pariza MW, et al. Conjugated linoleic acid and atherosclerosis in rabbits. Atherosclerosis 
۱۹۹۴;۱۰۸:۱۹–۲۵. 
Lewis CE, Jacobs DR Jr, McCreath H, et al. Weight gain continues in the ۱۹۹۰s: ۱۰ year trends in weight and 
overweight from the CARDIA study. Coronary Artery Risk Development in Young Adults. Am J Epidemiol 
۲۰۰۰;۱۵۱:۱۱۷۲–۸۱. 
Lowery LM, Appicelli PA, Lemon PWR. Conjugated linoleic acid enhances muscle size and strength gains in 
novice bodybuilders. Med Sci Sports Exerc ۱۹۹۸;۳۰:S۱۸۲ [abstract] 
Mannisto Aro, A., S, I. Salminen, M. L. Ovaskainen, V. Kataja, and M. Uusitupa. "Inverse Association 
between Dietary and Serum Conjugated Linoleic Acid and Risk of Breast Cancer in Postmenopausal 
Women." Nutr Cancer ۳۸, no. ۲ (۲۰۰۰): ۱۵۱ ۷.) 
Mokdad AH, Serdula MK, Dietz WH, et al. The continuing epidemic of obesity in the United States.
JAMA ۲۰۰۰;۲۸۴:۱۶۵۰–۱ [letter]. 
National Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity. Dieting and the Development of Eating 
Disorders in Overweight and Obese Adults. Arch Intern Med ۲۰۰۰;۱۶۰:۲۵۸۱–۹. 
Nicolosi RJ, Rogers EJ, Kritchevsky D, et al. Dietary conjugated linoleic acid reduces plasma lipoproteins and early 
aortic atherosclerosis in hypercholesterolemic hamsters. Artery ۱۹۹۷;۲۲:۲۶۶–۷۷. 
Park Y, Albright KJ, Liu W, et al. Effect of conjugated linoleic acid on body composition in mice. Lipids 
۱۹۹۷;۳۲:۸۵۳–۸. 
Parodi PW. Cows’ milk fat components as potential anticarcinogenic agents. J Nutr ۱۹۹۷;۱۲۷:۱۰۵۵–۶۰ [review]. 
Pi Sunyer FX. Obesity. In Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and Disease, 
۹th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, ۱۹۹۹, ۱۴۱۰. 
Satter Z, Wu, L.D , and M.W. Pariza, "Paddocks containing red clover compared with all grass paddocks 
support high CLA levels in milk." US Dairy Forage Research Center 
Sugano M, Tsujita A, Yamasaki M, et al. Conjugated linoleic acid modulates tissue levels of chemical mediators 
and immunoglobulins in rats. Lipids ۱۹۹۸;۳۳:۵۲۱–۷. 
Sullivan AC, Triscari J. Metabolic regulation as a control for lipid disorders. Am J Clin Nutr ۱۹۷۷;۳۰:۷۶۷–۷۶. 
Thom E. A pilot study with the aim of studying the efficacy and tolerability of Tonalin CLA on the body composition 
in humans. Lillestrom, Norway: Medstat Research Ltd., July ۱۹۹۷ [unpublished]. 
Tremblay A. Obesity and health: what can we learn from intervention studies? [abstract]. Paper presented to the 
Australian Society for the Study of Obesity, ۸th Annual Meeting, Sydney, ۱۹۹۹. ASSO Proceedings, 
Melbourne: ASSO, ۱۹۹۹, ۳۸. 
Turnbull WH, Thomas HG. The effect of Plantago ovata seed containing preparation on appetite variables, nutrient 
and energy intake. Int J Obes Metab Disord ۱۹۹۵;۱۹:۳۳۸–۴۲. 
Thompson H, Zhu Z, Banni S, et al. Morphological and biochemical status of the mammary gland as 
influenced by conjugated linoleic acid: implication for a reduction in mammary cancer risk. 
Cancer Res ۱۹۹۷;۵۷:۵۰۶۷–۷۲. 
West DB, Delany JP, Camet PM, et al. Effects of conjugated linoleic acid on body fat and energy metabolism in the 
mouse. Am J Physiol ۱۹۹۸;۲۷۵:R۶۶۷–۷۲. 
Willett WC. Dietary fat and obesity: an unconvincing relation. Am J Clin Nutr ۱۹۹۸;۶۸:۱۱۴۹–۵۰. 
Untitled: ۱ netrition.com ۲ www.healthnotes.com ۳ Barfworld.com ۴ preparedfoods.com 
 
 
ترجمه و تنظیم از : دکتر محمد سربی 
کارشناس ارشد اداره بررسیها ، آموزش و مراقبت از بیماریهای دامی  
 
 
   اداره کل دامپزشکی استان فارس 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد