●عموما" ضدعفونی کننده ها را می توان به هفت گروه اصلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از :

۱ الکلها

۲ هالوژنها

۳ ترکیبات چهارتایی آمونیاک

۴ فنلها

۵ قطرانهای زغال سنگ

۶ آلدئیدها

۷ عوامل اکسیدکننده

●خصوصیات هر یک به شرح زیر می باشد.

 

 

 

▪الکلها ( ایزوپروپیل یا اتیل الکل )

۱ فعالیت میکروب کشی وسیعی دارند ، فاقد خاصیت خورندگی بوده ولی دارای خاصیت شعله وری می باشند.

۲ به دلیل وجود ویژگی تبخیر ، فعالیت پس مانده هایشان محدود می باشند.

۳ در صورت وجود مواد آلی ، فعالیت محدودی دارند.

۴ علیه باکتریها و اسپور قارچها فعالیت چشمگیری ندارند.

۵ برای ضدعفونی کردن وسایل و سایر ملزومات کوچک ، ماده بسیار مناسبی می باشند.

۶ جهت استفاده سراسری در هچری ، بسیار گران می باشند.

۷ برای اینکه مؤثر واقع شوند باید با غلظت ۹۵ ۷۰ درصد استفاده شوند.

▪هالوژنها ( ترکیبات یده یا هیپوکلریت ها )

۱ فعالیت میکروب کشی وسیعی داشته ولی خاصیت خورندگی دارند.

۲ بر روی هاگها مؤثر نبوده ولی بر باکتریها ( در مرحله رویشی ) ، قارچها و ویروسها مؤثرند.

۳ درصورت وجود ماده آلی فعالیتشان کاهش می یابد.

۴ در حضور صابونها ، دترجنتها و نمکهای آب سخت ، فعالیتشان محدود می شود.

۵ فاقد خاصیت تحریک پذیری و خورندگی فلزات بوده و سمیت پائینی دارند.

۶ فعالیت پس مانده هایشان درصورت آلودگی مجدد ، محدود می شود.

۷ بهترین ماده ضدعفونی کننده جهت استفاده در سطوح تمیز می باشند.

۸ هزینه کمی دارند.

▪فنلها ( ترکیبات تکی یا چند تایی )

۱ محدوده میکروب کشی وسیعی دارند ولی هاگ کش نیستند.

۲ سمیت و خاصیت خورندگی کمی دارند.

۳ درصورت وجود مواد آلی بسیار فعال می باشند.

۴ بوزدا هستند و فعالیت پس مانده هایشان مطلوب می باشد.

۵ هزینه کم تا متوسطی دارند.

▪قطرانهای زغال سنگ ( کروزول و اسید کرسیلیک )

۱ فعالیت میکروب کشی وسیعی دارند ولی هاگ کش نیستند.

۲ در غلظتهای زیاد سمی بوده و خاصیت خورندگی دارند.

۳ بوی تند و زننده دارند و فعالیت پس مانده هایشان عالی است.

۴ درصورت وجود مواد آلی بسیار فعال می باشند.

۵ به دلیل اینکه گازهای سمی می باشند برای استفاده در جوجه ها یا تخم مرغهای نطفه دار مناسب نیستند.

۶ نسبتا" گران می باشند.

▪آلدئیدها ( گلوتارالدئید )

۱ فعالیت میکروب کش ، هاگ کش و قارچ کشی وسیعی دارند.

۲ درصورت وجود مواد آلی ، فعالیت خفیف تا متوسطی دارند.

۳ فعالیت پس مانده هایشان ضعیف می باشد.

۴ نسبتا" سمی می باشند.

۵ هزینه مناسبی دارند.

▪عوامل اکسیدکننده ( پراکسیدهیدروژن ، پرمنگنات پتاسیم )

۱ فعالیت میکروب کشی وسیع تا متوسطی را دارند ولی هاگ کش نیستند.

۲ درصورت وجود مواد آلی غیر فعال می شوند.

۳ نسبتا" خاصیت خورندگی داشته و سمیت محدودی دارند.

۴ فعالیت پس مانده های آنها ضعیف و محدود می باشد.

۵ بعنوان یک عامل بوزدا و تمیز کننده بسیار ارزشمند می باشند.

۶ هزینه مناسبی دارند

چاپ شده در مجله تازههای دامپروری وکشاورزی شماره هفتم و هشتم

 

ترجمه : دکتر رامین اشرافی

موسسه مرغداری ایران

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد