كلمه بيماري مشترك (zoonosese)اولين بار در قرن 19 توسط دانشمندي به نام رودولف بيان شد. اين دانشمند اعلام كرد كه بيماري هاي عفوني ، بيماري هايي هستند كه انسان از حيوان اهلي ميگيرد. بعد از مدتي اين تعريف تغيير پيدا كرد .و حيوانات وحشي هم به آن اضافه شدند. اما آخرين تعريف سازمان بهداشت جهاني در مورد بيماري هاي مشترك به اين صورت است : بيماري هايي هستند كه به صورت طبيعي بين حيوانات مهره دار و انسان انتقال پيدا ميكند. بيماري مشترك به دليل هاي مختلف بسيار مهم هستند و حتي گاهي اوقات ممكن است از بيماري هاي انساني بدتر باشند زيرا اغلب بيماري ها در انسان قابل كنترل هستند ولي در حيوانات به خصوص حيوانات وحشي عمل كنترل بسيار مشكل است.

 

 

 

امروزه بيش از 1700 بيماري وجود دارد كه بيش از 800 عدد از آن مشترك است. در حالي كه چند سال گذشته اين تعداد را خيلي كمتر تصور ميكردند. به دليل با اهميت بودن اين سري بيماري ها ، آنها را به صورت گروه بيماري هاي مشترك از ساير بيماري ها جدا كرده اند .لذا لازم است با كمك اداره دامپزشكي و اداره بهداشت ، اين بيماري ها ريشه كن شوند.

انواع تقسيم بندي بيماري هاي مشترك :

1-     بر اساس عامل بيماري :

الف)باكريايي

ب ) ويروسي

ج ) قارچي

د ) انگلي

ه ) تك ياخته اي

و ) ...

2-     بر اساس سير تكاملي :

الف) زئونوزهاي مستقيم Direct zoonosese: به بيماري هاي مشتركي گفته ميشود كه در آن عامل بيماري داراي سير تكاملي نيست و مستواند به همان شكل كه در بدن ميزبان اول بوده در بدن ديگري هم ايجاد بيماري كند مثل شاربن ، سل و هاري و ...

ب ) زئونوزهاي چرخه اي Meta zoonosese: به بيماري هاي مشتركي گفته ميشود كه علاوه بر ميزبان اصلي ، يك ميزبان واسط بي مهره هم دارند. مثل بيماري ليشمانيوز يا سالك. اين بيزبان بي مهره لازم است زيرا بايد در بدن اين موجود ، بيماري به حالت عفونت زا در بياييد. معمولا اين ميزبان پشه است.

د ) Sapro zoonoses: در اين حالت عامل بيماري بايد در قسمتس از سيكل زندگي خود در محيط قرار بگيرد تا حالت عفونت زايي پيدا كند.

3-     بر اساس مخازن طبيعي بيماري مشترك :

الف)anthropo zoonoses  : در اين حالت  حيوان مخزن بيماري است مثل اسهال آميدي و سل

ب ) zooanthroponoses: در اين حالت انسان مخزن بيماري است مثل سل

ج ) Amphixonoses: در اين حالت هر 2 مخزن بيماري هستند مثل سلك ، ليشمانيوز  احشايي ، استافيكلوزيس

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد