سایت تخصصی علوم دامی

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  گازهای مختلفی در طول دوره پرورش در سالنهای مرغداری یافت می شوند . اکثر آنها در غلظتهای بالاتر از حد مجاز باعث ایجاد ضایعات و در موارد حاد باعث تلفات می گردند . ولیکن در عمل قسمت اعظم مشکلات مرغداریها در رابطه با گاز آمونیاک می باشد.

  ● غلظت گاز آمونیاک

  بالا رفتن تراکم گاز آمونیاک در سالنهای مرغداری باعث حالت تهوع و سوزش چشم کارگران مرغداری گشته و طیور را نیز آسیب رسان می نماید . میزان این گاز برحسب قسمت در میلیون [۱]ppm) )سنجیده می شود . بطور معمول میزان ppm۱۵ باعث ناراحتی انسان می شود و حداکثر غلظت مجاز برای مدت

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  مقدمه:

   

  نقش تغذیه درموجودات زنده برهیچ کس پوشیده نیست.هرموجود جانداردارای ویژگی دریافت انرژی ازمحیط اطراف خود وتغییروتبدیل ومصرف انرژی می باشد. چگونگی دریافت انرژی ومواد مغذی مورد نیازجهت مصرف انرژی وادامه حیات موضوع علم تغذیه می باشد،علم تغذیه ترکیبی ازدانش بیوشیمی و فیزیولوژی درجهت بررسی ویژگیهای مواد خوراکی و چگونگی استفاده ازآنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده می باشد.

   

  تغذیه فرآیندی است که درطی آن سلولهای بدن حیوان قابلیت استفاده ازمواد شیمیایی مورد  نیاز خود را جهت انجام مطلوب  واکنشهای متابولیکی و شیمیایی برای  رشد، نگهداری ( Maintenance )،کاروتولید دریافت می نماید. شناخت روابط بین مواد موجود در خوراک ها و نیاز

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  ۱) واحدهای پرورش مرغ اجداد باید مجوز بهداشتی بهره برداری بر اساس نظام دامداری باشند .

  ▪ تبصره : واحدهای پرورش مرغ اجداد در صورت نداشتن مجوز بهداشتی بهره برداری ملزم می باشند پس از ابلاغ ضوابط بهداشتی حداكثر ظرف مدت یك سال نسبت به اخذ مجوز اقدام كنند .

  ۲ ) هر واحد موظف به داشتن دامپزشك تمام وقت به عنوان مدیر بهداشت می باشد (طبق شرایط پیوست) و كلیه كاركنان و تجهیزات مورد نیاز فارم باید از نظر بهداشتی بر اساس ضوابط سازمان دامپزشكی بوده و به تایید مدیر بهداشتی برسد .

  ▪ تبصره : واحدهای پرورش مرغ اجداد موظفند پس از ابلاغ ضوابط بهداشتی نسبت به

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all