سایت تخصصی علوم دامی

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  به طور کلی مواد آهکی شامل موادی هستند که حاوی کلسیم بوده و یا کلسیم و منیزیم در آنها با یک آنیون رادیکال همراه است ، بطوریکه اسیدتیه را خنثی می نماید . بطور معمول همان مواد آهکی که در کشاورزی بکار می رود در پرورش ماهی نیز کاربرد دارد . موادی چون سنگ آهک ، کلسیت ( Ca (OH )۲ و آهک زنده ( Cao ) نیز در این رابطه مورد استفاده قرار می گیرند . تأثیر دو ماه اخیر یکسان است و تقریباً به یک میزان بکار برده می شوند . آهک زنده به سرعت با Co۲ ترکیب گشته و تبدیل به کربنات می شود و در

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  مقاله ارسالی به سایت

  نویسنده:  امان محمد

  در حیوانات داشتی همانند حیوانات در حال رشد و پرواری، اثرات متقابلی بین تغذیه و تولید وجود دارد. تولید مثل نیازمندیهای تغذیه ای حیوان را افزایش می دهد و برعکس میزان تأمین مواد مغذی می تواند فرایندهای تولید مثلی دام را تحت تأثیر قرار دهد. اثرات تغذیه روی تولید مثل در اوایل زندگی حیوان شروع شده و سطح تغذیه حیوانات جوان می تواند سن بلوغ را متأثر سازد. در حیوانات بالغ، تغذیه ناکافی تولید اسپرماتوزوئید و تخمک را کاهش می دهد بطوری که سبب عدم باروری و یا کاهش تعداد نتاج در

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 • تب بی دوام گاوی

  2013-02-14 07:52:10

   

  در زبان و ادبیات انگلیسی واژة bovine هم اسم و هم صفت است، البته در جمله بیشتر جایگاه صفت دارد و به معانی ذیل به کار می آید :

  ۱) صفت نسبی گاو، یعنی گاو (Pertaining to Bos)

  ۲) گاو مانند گاو منش معانی مجازی آن یعنی : کندذهن و آهسته

  ۳) به هر یک از گونه های جنس Bos از نشخوارکنندگان تهی شاخ را Bovine می گویند.

  واژة ephemeral در زبان و ادبیات انگلیسی دارای چهار معنی تقریباً مرتبط با هم می باشند که عبارتند از :

  ۱) تک روزه یک روزه

  ۲) موقت کوته زمان

  ۳) ناپایدار گذرا بی دوام

  ۴) چند روزه کوته زی

  ۵) در حشره

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all