سایت تخصصی علوم دامی

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  سندرم آسیت یک اختلال متابولیکی درطیور به ویژه درجوجه های سریع رشد است و شامل تجمع مایع غیرالتهابی در یک یا تعداد بیشتری فضای صفاقی است که این مایع ممکن است گاهی با توده ها ولخته های فیبرین همراه باشد که با افزایش فشار ریوی باعث نارسائی بطن راست و از بین رفتن لاشه می گردد. همراه با اصلاح ژنتیکی که به عنوان هدف بلند مدت مدنظراست، کنترل عوامل محیطی زمینه ساز سندرم آسیت بسیار مؤثر خواهد بود.

  ●نکات کلیدی در پیشگیری و کنترل سندرم آسیت عبارتند از:

  ▪تغییر اصلاح نژادی و اصلاح جوجه های گوشتی مستعد به آسیت

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 • پرورش شتر مرغ

  2013-05-02 05:39:00

   

  شتر مرغ در فصول خاصی جفت گیری می کند. این مدت می تواند بین ۶ تا ۸ ماه در سال باشد. اما باید گفت که زمان تولید مثل بستگی به عرض جغرافیایی و ارتقاع از سطح دریا دارد. در نیم کره ی شمالی جفت گیری در ماه آوریل شروع می شود و در آگوست یا سپتامبر پایان می گیرد. در نیم کره ی جنوبی در ماه ژولای یا آگوست شروع می شود و در ماه آوریل پایان می گیرد.

   

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 • جایگاه شتر

  2013-05-18 12:22:52

   

  بسیاری از عوامل محیطی وتغذیه ای در پرورش شترها موثرند . مهم ترین این عوامل عبارتند از : جیره غذایی ، جایگاه مناسب ، بهداشت جایگاه ، مدیریت صحیح ، تهویه ونور کافی وتأمین آب شرب بهداشتی ، کنترل بیماری ها واحیاناً واکسیناسیون در برابر برخی از بیماری های شایع وغیره که می تواند نتیجه بسیار مطلوبی در افزایش تولیدات دامی وجلوگیری از مرگ ومیر دام داشته باشد . بنابر این توجه کافی به وضعیت جایگاه وآغل شترها وتهیه علوفه وغذای مناسب ورعایت بهداشت امری ضروری در پرورش شتر به شمار می رود . در حال حاضر معمولاً شتر داشتی به سه صورت چرای آزاد ، نیمه آزاد وبسته

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all