سایت تخصصی علوم دامی

 

● شناسایی قسمتهای مختلف سیستم مداربسته

در سالهای اخیر مصرف ماهی در اکثر کشورها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و تکثیر و پرورش ماهی به عنوان منبع پروتئینی سبب شده است که این کار بصورت یک تجارت مهم در کشورهای پیشرفته تبدیل شود. ماهی نسبت به عوامل محیط آبی که در آن زیست می کند نظیر PH ، O ۲ ، NH ۴ ، و دیگر عوامل بیوشیمیایی و بیولوژیکی،موجودی بسیار حساس است و ضرورت دارد که این عوامل در یک حد مشخص و معمولی ثابت بماند. با توجه به این نیاز روزافزون سعی شده است برای پرورش فوق متراکم ماهیان ، بهبود عوامل محیطی و بهبود کیفیت تولید و کوتاه شدن دوره پرورش مدنظر قرارگیرد.

قدمت استفاده از سیستم گردشی پرورش آبزیان به حدود دو دهه می رسد که برای اولین بار در کشور دانمارک مورد استفاده قرارگرفت و هم اکنون در کشورهای اروپایی (به طور خاص) مورد استفاده قرار می گیرد. در زمان حاضر از این سیستم برای استفاده از پرورش آبزیان گرمابی و سردابی استفاده می شود. نحوه کاربرد سیستم هردو روش یکسان است اما عواملی همچون دما ، اکسیژن و ... در پرورش آبزیان مختلف متفاوتند که باید تنظیم و کنترل شوند.

 

 

در یک سیستم مداربسته که آب مورد استفاده ماهیان از نظر اکسیژن فقیر شده و مواد سمی و فضولات آن زیاد شده است، با حذف مواد معلق توسط میكروفیلتر و تبدیل آمونیوم تولید شده به نیتریت و نیترات زیر حد مجاز توسط بیوفیلترها و تزریق اکسیژن مایع خالص بوسیله راکتورهای مخلوط کن و ضدعفونی کردن، آب احیا می شود و مجدداً مورد استفاده قرار میگیرد. در این تصفیه فیزیکی و شیمیایی دقت عمل و سرعت ضرورت دارد بطوریکه کوچکترین اختلال در عمل تصفیه و احیا سبب مرگ و میر شدید آبزیانی که از آب بازگشتی استفاده می کنند می شود. چنین ظرافتی سبب می شود که کنترل کیفیت آب بطور دائمی صورت گیرد و عمل تصفیه بدون کوچکترین توقفی انجام شود. به همین دلیل اتوماسیون نقش مهمی در صحت عمل چنین سیستمی ایفا می کند.

پس از اندازه گیری عوامل حیاتی در آب مورد استفاده ماهیان، اطلاعات بدست آمده را تجزیه و تحلیل می کنند. چنین نیازی سبب می شود که صنعت نقش مهمی در اندازه کیری عوامل و تجزیه و تحلیل و اصلاح آنها داشته باشد.

تصفیه فیزیکی و شیمیایی و احیای مجدد آب در سیستم مداربسته در مصرف آب و ابعاد زمین مورد نظر موثر است و زمان رشد را به حداقل می رساند، بطوریکه یک محصول در مدت یک سال چند بار قابل عرضه به بازار است. کنترل دما از عوامل مهم دیگری است که سبب کاهش دوره پرورش می شود.

در این سیستم فاکتورهای مورد نیاز تغذیه ماهی در شرایط مطلوب است. در نتیجه در مصرف غذا صرفه جویی می شود و در نهایت هزینه های تمام شده نیز کاهش می یابد که خود یکی از مزایای این سیستم است.

بخشهای سیستم مداربسته عبارتند از: چند حوضچه بتنی، میکروفیلتر، پمپ سیرکوله، فیلتر بیولوژیک، پمپ هواده، مخروط تزریق اکسیژن مایع، اتاق کنترل، موتور ژنراتور،اشعه uv ، غذاده خودکار و ... .

● نحوه کار سیستم مداربسته

هدف کلی در یک سیستم مداربسته پرورش آبزیان استفاده مجدد از آب و افزایش تراکم ماهی در استخرهای پرورشی است. طبق محاسبات انجام شده، با احیای مجدد آب و ایجاد شرایط زیست مناسب در استخرها، با تراکم بالا می توان مصرف آب را تا یک هفتادم کاهش داد که این خود در پرورش و فراگیر کردن آن در مزارعی که آب و زمین مختصری دارند، تحول بوجود می آورد. به عنوان مثال در یک مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به ظرفیت ۵۰ تن، میزان آب تازه مورد نیاز ۵۰۰ لیتر در ثانیه و مساحت استخرها نیز پنج هزار متر مربع است، اما در یک سیستم آب در گردش با همین ظرفیت، آب مورد استفاده به هفت لیتر در ثانیه و مساحت استخرها تا ۲۵۰ متر مربع کاهش می یابد.

عملکرد سیستم مداربسته پرورش ماهی مبتنی بر گردش آب موجود در استخرها و احیای مجدد آن از لحاظ اکسیژن مورد نیاز، دفع مواد زائد،تصفیه کردن مواد سمی، تنظیم PH و گندزدایی است. کنترل هریک از عوامل ذکر شده و ایجاد شرایط سالم استفاده از روش خودکار اندازه گیری، کنترل و ثابت نگهداشتن هریک از این عوامل در محدوده مجاز است که مجموعه این شرایط حضور صنعت و تکنولوژی جدید را در هر مزرعه پرورش ماهی ضروری می سازد.

استفاده از کامپیوتر در چنین سیستمی نه تنها این موارد را محقق نمی سازد بلکه با بکارگیری نرم افزارهای مناسب ، هر لحظه آمار و اطلاعات دقیقی در کلیه زمینه های مربوط به پرورش در اختیار است. همچنین تشخیص و درمان بیماریهای احتمالی موجود در استخرها به وسیله کامپیوتر انجام می گیرد. امروزه وضعیت مزرعه را بوسیله خطوط تلفن از هر نقطه دلخواه و از کیلومترها فاصله کنترل می کنند زیرا سیستمهای کامپیوتری این گونه ارتباط از راه دور را بای مجموعه امکان پذیر ساخته است.

سیستمهای آب در گردش پرورش ماهی با توجه به انتخاب قابلیتهای مورد نظر با امکانات متفاوتی ساخته شده اند که در کلیات با هم مشترکند ولی هریک قابلیتهای مختلفی دارند

● اصول بیولوژیكی تولید در سیستم مداربسته

هنگامیكه در سیستمهای مدارباز آب كافی با كیفیت مناسب ودمای ثابت دردسترس نبوده ویا فراهم نمودن آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد ، استفاده از سیستمهای مداربسته ضروری است. در سیستم مداربسته بطور كلی آب غیر قابل استفاده برای ماهی از استخرها به بخش تصفیه انتقال داده شده وپس از تصفیه مكانیكی ، بیولوژیكی واكسیژن دهی به استخرهای ماهی برمی گردد.

● تغذیه ماهی

پس از مشخص شدن نوع واندازه غذا باید مقدار غذادهی روزانه محاسبه شود كه با توجه به وزن كل ماهیهای سیستم ودرصد وزن بدن باشد. نكته بسیار مهم این است كه پس از هر بار بیومتری كه معمولا هر ۱۵روز یكبار صورت می گیرد، نباید مقدار غذادهی سریعا افزایش یابد چرا كه فعالیت بیو فیلترها مختل می شود وسبب افزایش پارامترهای سمی ازجمله آمونیاك می گردد. بطور كلی مقدارغذادهی نباید از ۱۰% ۵% كل غذادهی در روز بیشتر شود. با توجه به شرایط سیستم هر دو تا سه روز یكبار باید این مقدار افزایش یابد .(ازدادن غذای تر خودداری شود).

● پارامترهای فیزیكی

▪ PH

مقدار آن در رابطه با سمی شدن آمونیاك وغلظت دی اكسید كربن اهمیت به سزایی دارد بهترین دامنه برای فعالیت بهینه سیستم ۲/۷ ۹/۶ میباشد.از تغییرات ناگهانی آن در سیستم باید جلوگیری كرد ، زیرا تغییرات آن تاثیر سریع برروی دیگر پارامترها دارد. ۵/۰ واحد در روز بیشتر نباید تغییر یابد. معمولا پ هاش آب به دو دلیل در سیستم اسیدی می شود:

ـ دی اكسیدكربن حاصل از تنفس

ـ اسید حاصل از فعالیت سیونفیكاسون

درصورت اسیدی شدن آب ، بیكربنات سدیم یا هیدروكسید كلسیم اضافه می شود. به ازای هر ۲۰ كیلوگرم غذا، ۱ كیلوگرم هیدروكسید كلسیم اضافه می شود. قلیا ئیت باید ۱۲۰ ۵۰ میلی گرم در لیتر باشد.

▪ اكسیژن

مصرف اكسیژن ماهی بستگی به پارامترهایی مانند دما، سایز ماهی ، فعالیت ومقدار غذادهی دارد. در دمای ۱۸ درجه سانتیگراد متوسط مصرف اكسیژن ۶۰۰ گرم به ازای هر كیلوگرم غذا در روز ویا بطور متوسط ۴۸۰ میلی گرم در ساعت به ازای هر كیلو ماهی می باشد. اكسیژن محلول باید بیش از ۶ میلی گرم در لیتر باشد.

با توجه به اینكه در سیستم ۱۰۰ تنی ۲۷۵ كیلوگرم در روز غذادهی صورت می گیرد باید ۷/۶ كیلوگرم اكسیژن در ساعت برای ماهی تامین شود كه با اكسیژن دهی بخشی از آب ورودی از طریق راكتورها انجام می شود.

غلظت اكسیژن در استخرها باید بیشتر از ۶۵% مقدار اشباع آب منطقه باشد اكسیژن خالصی كه به آب اضافه می شود سبب می شود كه غلظت اكسیژن ۳۰۰ ۲۰۰%در آب ورودی افزایش یابد كه به تدریج در استخرها مقداراكسیژن لازم تامین می شود اگر اكسیژن در بیوفیلترهای هوازی به زیر ۲میلی گرم در لیتر برسد باكتریهای بی هوازی فعال شده و سولفید هیدروژن آزاد میكنند كه سبب مرگ ومیر در ماهیها میشود.همزمان فعالیت باكتریهای نیتریفیكاسیون هم كاهش یافته كه در نتیجه آن غلظت آمونیاك ونیتریت افزایش می یابد.

▪ دما

بهترین دما برای رشد قزل آلا وفعالیت باكتریهای نیتریفیكاسیون ۱۸ ۱۵ درجه سانتیگراد می باشد همانند سایر فاكتورهای آب از تغییرات ناگهانی دما نیز باید خودداری گردد درجه حرارت كمتر ویا بیشتر از حد بهینه سبب كاهش رشد می شود.

▪ كدورت

تعیین شفافیت آب (توسط سشی دیسك) نقش بسیار مهمی در سیستم دارد اگر بیشتر از ۱۵ سانتی متری سطح آب مشخص نباشد باید سریعاً رفع كرد علت این امر می تواند در نتیجه كم اشتهایی ماهی ، غذادهی بیش از اندازه ، بیماری ویا اشكال در عملكرد میكرو فیلتر باشد. تا برطرف شدن مشكل باید مقدار غذادهی را به حداقل رساند. در غیر اینصورت ماهیها دچار صدمات آبششی میشوند.

● پارامترهای شیمیایی

▪ آمونیاك / آمونیم

آمونیاك تولید شده در سیستم در اثر متابولیسم ماهی و تجزیه مواد دفعی وپسماندهای غذا می باشد به همین دلیل لازم است به سرعت ذرات جامد مدفوع وغذای خورده نشده از سیستم خارج شود.

(آمونیاك كل به دو فرم آمونیاك غیر یونیزه سمی و آمونیاك یونیزه غیرسمی باشد. مقدار آمونیاك مجاز غیر یونیزه برای سایزفینگرلینگ ۰۰۵/۰ وبرای ماهیهای بزرگتر ۰۲۵/۰ میلی گرم در لیتر است. اما مقدار ۰۶/۰ میلی گرم در لیتر سبب ایجاد واكنشهای سمی در ماهی میشود. پ هاش در محدوده ۷ سبب كمتر شدن سمی بودن آمونیاك می شود. مقدار تولید آمونیاك از طرفی به میزان پروتئین واسید آمینه غذا واز طرف دیگر به مقدار غذادهی بستگی دارد.

ارگانیسمهای حذف نیتروژن باكتریهای اتوتروف هستند كه از گونه های نیتروزموناس و نیتروباكتر می باشند. از آنجائیكه همزمان بارشد ماهی غذادهی هم افزایش میابد باید توجه داشت این افزایش بصورتی باشد كه فرصت لازم جهت افزایش جمعیت باكتریهای مسئول نیتریفیكاسیون برای تبدیل آمونیاك اضافه شده به نیتریت ونیترات وجود داشته باشد.

برای تثبیت وافزایش جمعیت باكتریها معمولا چند هفته وقت لازم است. باكتریهای نیتریفیكاسیون به بسیاری از داروها ومواد شیمیایی كه برای درمان ماهی بكار میرود حساس هستند به همین دلیل لازم است كه درهنگام درمان مواد شیمیایی ودارو وارد بیوفیلترها نشود.

▪ نیتریت

نیتریت حاصله از اكسیداسیون آمونیاك توسط باكتریهای نیترو باكتر به نیترات تبدیل می شود.

اگر نیتریت از حد مجاز بیشتر شود برروی هموگلوبین ماهی تاثیر گذاشته ومانع از جذب اكسیژن می شود كه معروف به بیماری مت همو گلوبین می باشد. به همین دلیل با وجود اشباع بودن آب از اكسیژن به دلیل مشكل بوجود آمده ماهی به سختی تنفس می كند كه متعاقباًً سبب كاهش رشد وایجاد بیماری می شود. با افزودن نمك طعام به آب و ثابت نگهداشتن مقدار كلر به مقدار ۲۰۰ ۱۵۰ میلی گرم در لیتر به راحتی از بروز مسمومیت ناشی از نیتریت در ماهی می توان جلوگیری كرد.

▪ دنیتریفیكاسیون

مرحله دنیتریفیكاسیون توسط یكسری از باكتریهای هترو تروف انجام می گیرد. در این مرحله باكتریها اكسیژن را از نیترات تامین می كنند. نصف اسیدی كه توسط باكتریهای نیتریفیكاسیون تولید می شود در این مرحله مصرف می شود.

▪ نیترات + مواد آلی نیترات

۶NO۳+۵CH۳OH ۵CO۲+۷H۲O+۳N۲+۶OH +e

▪ دی اكسیدكربن

در نتیجه تنفس ماهی وباكتریها در سیستم ، دی اكسیدكربن تولید می شود. اگر مقدار بیش از ۱۲ میلی گرم در لیتر بشود سبب استرس، كاهش ضریب تبدیل غذایی می شود وبرای حذف آن از هوادهی استفاده می شود. همچنین بیوفیلترهای چكه ای هم در حذف دی اكسیدكربن بسیار موثر هستند بدون حذف دی اكسیدكربن ، پ هاش آب اسیدی میشود.

▪ سولفیدهیدروژن

در اثر تجزیه بی هوازی مواد آلی در آب ایجاد می شود. تركیب سولفید محلول با یون هیدروژن تشكیل سولفید هیدروژن را میدهد ووجود آن بستگی به مقدار پ هاش دارد. با شستشوی بیوفیلتر غرقابی از تجمع آن وبروز خطر در سیستم می توان جلوگیری كرد.

● نكات مهم

▪ هرگاه مقدار آمونیاك یا نتیریت افزایش یابد ابتدا باید غذادهی قطع شود وبه دنبال آن تعویض آب هم افزایش یابد وسریعا رفع علت كرد.

▪ در صورت پایین بودن درجه حرارت آب آنرا به آرامی باید تا ۱۸ درجه سانتیگراد افزایش داد.

▪ هردوماه یكبار باید بیوفیلترها شستشو شوند یعنی هر بیست روز یك سلول بیوفیلتر كاملاً شسته شود تا از كاهش جمعیت باكتریها جلوگیری شود. این امر بستگی به میزان غذادهی ونیز كیفیت غذای مورد استفاده نیز داشته ودر صورت استفاده از غذا با غبار زیاد شستشوی هر یك از بیوفیلترها باید ۴ تا ۶ هفته كاهش یابد.

▪ بچه ماهیهایی كه در هر نوبت باید وارد سیستم بشوند، ابتدا سه هفته در قرنطینه خارج از سالن باید بمانند ودر بدو ورود با فرمالین شستشو بشوند، پس از سه هفته هم دوباره این عمل تكرار شود. سپس بعد از ۳ ۲روز كه در آب تمیز قرار میگیرند وارد سیستم بشوند.

● اقدامات مدیریتی

برای جلوگیری از بروز هر گونه اختلال در سیستم لازم است كه سیستم هوشمند باشد به طوریكه از طریق سیستم آلارم اخطارهای لازم داده شود. آگاهی از كاركرد تجهیزات ، وضعیت ماهی وكیفیت آب به طور دائم قبل از آنكه مشكلی به حد بحرانی وخطرناك برای سلامت ماهیها برسد سبب جلوگیری از بروز هر گونه استرس در ماهی می شود كه پیامد آن رشد سریع ماهی میباشد.

▪ بیوفیلتر

برخی از پسماندهای ناشی از ماهی وغذا در آب محلول میشوند. كه سبب تولید آمونیاك میشود. با توجه به تولید مواد آلی ناشی از غذا وماهی حجم بیوفیلترها برآورد می گردد.

فیلتر بیولوژیكی باید به خوبی كنترل شود تا بتوان نتیجه لازم از آن گرفت برای آنكه بتوان از گرفتگی بیوفیلترها جلوگیری كرد و باكتریها به خوبی فعالیت كنند فیلترها باید به نوبت هر ۲۰ روز یكبار شستشو شوند.

▪ موادآلی

پروتئین، چربی و هیدرات كربن میباشد. مانند بیولوژیكی قابل تجزیه شامل مواد BOD اصطلاح

آنها توسط باكتریهای هتروترف در محیط هوازی صورت میگیرد واكنش ساده ای از آن به شرح زیر میباشد: تجزیه C۶HI۲O۶+۶O۲ ۶CO۲+۶H۲O+E

▪ انرژی گلوكز

باكتریها در طی تقسیمات سلولی زیاد میشوند. در شرایط بی هوازی مواد آلی تحت فرآیند تخمیر به موارد زیر تجزیه میشوند:

H۲+CO۲ + الكل+ اسیداستیك+سایر اسیدهای آلی متان +

اگر مواد آلی به مقدار بسیار زیاد در بلوكها تجمع یابند هر گونه تغییر فیزیكی (مانند شستشوی بلوكها) سبب آزاد شدن مواد آلی میشود كه در اثر قرار گرفتن در تماس مستقیم اكسیژن ، مواد آلی به صورت بمب عمل میكند. با مدیریت صحیح در مورد فیلترها از بروز این مشكل به راحتی میتوان جلوگیری كرد.

درمرحله دنیتریفیكاسیون نیترات تولید میشود.در صورت تجمع وافزایش آن از حد مجاز (۲۰۰میلی گرم در لیتر) برروی رشد وضریب تبدیل غذا تاثیر سوء دارد. در این مرحله نیاز به مواد آلی ومحیط بی هوازی برای رشد باكتریها میباشد.

▪ اشعه ماوراء بنفش

عمر مفید لامپها ۶ تا ۸ ماه است وبعد از آن باید تعویض شود ودر هنگام تعویض لامپها جریان آب ورودی وخروجی به دستگاه قطع میشود شیرهای كنار گذر فعال می شوند شستشوی باید هر یك ماه یكبار انجام گیرد.

● رقم بندی (سورتینگ)

همه استخرهای ماهی از طریق لوله مشترك به استخر مركزی صید منتقل میشوند. برای تامین اكسیژن لازم استخر در هنگام رقم بندی دیفیوزرهای اكسیژن تعبیه شده است به این ترتیب به راحتی می توان مجموعه هر دسته از استخرها را هر بار سورت كرد.

ماهیها از طریق لوله ای كه در وسط استخر می باشد به استخر صید منتهی می شوند از آنجا ماهیها به درون دستگاه سورتر ریخته می شوند. پس از تعیین وزن وارد استخرهای مختلف می شوند. برای وارد شدن كمترین استرس به ماهیها مرحله رقم بندی باید سریع انجام شود.

در صورت عدم انجام سورتینگ سرپرست مزرعه از وزن واقعی ماهیها آگاهی پیدا نمی كند وسبب می شود كه پس از مدتی پرت غذایی وكاهش رشد در ماهیها كاملا مشاهده شود.

▪ بیماریها

بهترین روش پیشگیری بیماری در سیستمهای مدار بسته مدیریت دقیق می باشد. دانستن این واقعیت مهم است كه شیوع هر بیماری ناشی از استرس به ماهی می باشد كه در اثر عوامل مختلفی مانند حمل ونقل، بد بودن كیفیت آب و... ایجاد می شود. البته در هر سیستمی ریسك مواجه شدن با شیوع بیماریهای متعدد وجود دارد ، كه عامل آن یكی از موارد زیر می باشد.

ـ ویروس

ـ باكتری

ـ قارچ

ـ انگل

ـ در ارتباط با سیستم وكیفیت آب.

● ضدعفونی

▪ فرمالدئید

این تركیب شیمیایی در سیستم مدار بسته كاربرد بسیار دارد

ـ ضدعفونی كل سیستم ـ درمان پارازیتها

تنها ماده شیمیایی است كه با بكار بردن دزمناسب همراه با افزودنیهای مناسب برای باكتریهای بیوفیلتر مشكل ساز نمی باشد.

▪ دو فور

همه وسایل بكار رفته در سیستم مداربسته مانند برسها،ساچوك و... باید پس از استفاده در پایان هر روز در این ماده با غلظت مناسب قرار بگیرند تا ضدعفونی شود حتی المقدور هر استخر باید برسهای جداگانه كه برای نظافت به كار میرود داشته باشد

● مراحل گردش آب

▪ آب تازه

ورود آب تازه توسط شناور وكنتور آب كنترل می شود. افزودن آب تازه برای جبران آب مصرف شده در پمپ شستشو می باشد.

▪ آب در گردش

بعد از بیوفیلترها پمپها نصب شده اند تا آب را با فشار وارد مخازن اكسیژن نمایند كه برای اكسیژن دهی آب استخرها می باشد مقداری از آب گردشی از فیلتر یو وی عبور می كند.

آب گردشی كه پمپ می شود از فاز تصفیه تا ورود به استخر به دو بخش مجزا تقسیم می شود:

▪ آب تحت فشار(به استخرها)

هر استخر دو ورودی دارد یكی آب تصفیه شده ای كه اكسیژن دهی شده است وبخشی دیگر آب تصفیه شده اما اكسیژن دهی نشده است.

▪ آب برگشتی (ازاستخرها)

آب هر استخر به یك لوله مشترك كه هر دسته از تانكها به آن متصل است جریان می یابد وسپس وارد مرحله تصفیه مكانیكی میشود.

▪ تصفیه مكانیكی

تصفیه مكانیكی توسط درام فیلتر صورت ومی گیرد كه دارای منافذی به قطر ۸۰ میكرون می باشند اگر درام فیلتر نیاز به تعمیر داشته باشد لوله جانبی نصب شده است كه جریان آب به راحتی به سمت بیوفیلتر جریان یابد تا فعالیت باكتریها مختل نشود.

▪ هوادهی

در زیر درام فیلتر دیفیوزرهای هوا نصب شده است از این رزرویر آب به درون مخزن بیوفیلتر پمپ می شود.

▪ فیلتر غرقابی

در بیوفیلتر غرقابی ، بلوكهای بیونت از نوع ۱۵۰ متر مربع در متر مكعب وجود دارد كه در كف بیوفیلتر شلنگ دیفیوزر نصب می شود وبرای اضافه كرد اكسیژن خالص می باشد. افزودن اكسیژن خالص به بیو فیلترها در هنگامیكه پمپ بیو فیلتر نیاز به تعمیر دارد و یا فیلترهای بیولوژیكی در بالاترین حد فعالیت خود هستند ضروری می باشد. اگر اكسیژن كمتر از ۲ میلی گرم در لیتر بشود باید اكسیژن دهی بشود.

▪ فیلترنیترات

در فیلتر نیترات بلوكهای بیونت از نوع ۲۰۰ متر مربع در متر مكعب است كه به موازات فیلتر غرقابی می باشد. آبی كه به سمت فیلتر نیترات می رود وارد لوله منشعبی می شود كه برای پخش یكسان آب است. همچنین لوله منشعبی هم برای هوادهی وجود دارد كه در هنگام تمیز كردن بلوكها وحذف لجن مورد استفاده قرار ومی گیرد.

▪ فیلتر چكه ای

از فیلتر غرقابی آب به سمت فیلتر چكه ای جریان پیدا می كند فیلتر چكه ای شامل بلوكهای بیونت از نوع ۲۰۰ متر مربع در متر مكعب می باشد. از روی صفحه مشبك كه برروی بلوكها قرار دارد آب بطور یكسان پخش می شود.

▪ سیستم اكسیژن

اكسیژن بطور معمول از طریق اكسیژن ساز به استخرها اضافه می شود برای تهیه بهینه اكسیژن فشار راكتورها نباید كمتر از ۷/۰ بار باشد اكسیژن خالص از تابلوی توزیع اكسیژن اضافه می شود. پس از تابلوی توزیع اكسیژن شیرهای سلنوئیدی وفلومتر قرار دارند.

جریان اكسیژن ازاین طریق تنظیم می شود. فلومتر اول بنام پایه است كه پس از روشن شدن پمپهای راكتوردائما باز میباشد ودومی بنام تنظیم است كه هر گاه مقدار اكسیژن از مقداری كه تعریف شده كمتر شود(با استفاده از دستگاه اكسی گارد) اكسیژن اضافی وارد استخرها می شود.

سیستم اكسیژن دهی اضطراری یك سیستم ایمنی است كه بصورت اتوماتیك روشن می شود اگر مشكلی در سیستم ایجاد شود شروع بكار می كند.

▪ اكسیژن اضطراری در شرایط زیر فعال می شود.

ـ قطع برق

ـ خاموش شدن پمپ پمپهای راكتور

ـ كاهش اكسیژن در استخرهای ماهی

لازم است مرتبا سیستم اكسیژن دهی اضطراری چك شود تا اطمینان حاصل شود تحت شرایط ثابت واپتیمم فعال هستند.

▪ سیستم آلارم.كار كاردهای زیر را نمایش می دهد.

ـ خاموش شدن پمپ «پمپهای راكتور»

ـ خاموش شدن پمپ «پمپهای سیركولاسیون»

ـ بالا آمدن سطح آب استخرها

ـ یا اكسیژن كم ph

ـ یااكسیژن زیاد PH

ـ دمای زیاد

وقتی همه تجهیزات به درستی فعال باشند لامپهای به رنگ سبز در صفحه نمایش روشن است هنگامی كه هر كدام از آنها به هر دلیلی فعال نباشند صدای آلارم همراه با قرمز شدن لامپ مشاهده می شود كه تا رفع مشكل لامپ قرمز می ماند.

 

سایت آموزشی اطلاع رسانی هرس

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد