سایت تخصصی علوم دامی

 

● تغذیه برنامه دار جوجه های گوشتی :

تغذیه برنامه دار بدین منظور است که پس از ۲۱ روزگی ٬گله کل غذا را دریافت می کند .آنها می توانند در پنها ٬۴نوبت در روز تغذیه کنند . مدت زمان تغذیه در حدود یک ساعت در هرنوبت می باشد و آن هم زمانی است که پنها از غذا ٬کامل خالی باشد .پر کردن غذای پنها ٬در زمان معین تنظیم میشود .

اگر زمان مصرف باشد ٬پنها پر خواهد شد و پرندگان می توانند ٬مقدار غذای نامحدودی را مصرف کنند . همیشه پنها به همان نسبت دوباره پر میشوند . در زمان استراحت ٬مقدار غذا در پنها دوباره پر نخواهد شد و پرندگان در پنها بدون غذا هستند . بایستی حدوداًیک ساعت قبل از زمان زمان مجدد تغذیه ٬پنها خالی باشد . مدت زمان تغذیه یا مصرف به سن جوجه های گوشتی بستگی دارد ٬ چون جوجه ها بزرگتر شده ٬غذای بیشتری مصرف می کنند و زمان مصرف طولانی تر میشود . در تنظیم زمانها ٬بایستی زمان حرکت خط تغذیه ٬در سنین ۶٬۵٬۴و۷ هفتگی افزایش داده شود ٬همچنین مدت زمان مصرف بطول خط تغذیه (غذا دهنده ) بستگی دارد .چون طول خط تغذیه افزایش می یابد ٬زمان های جاری باید افزایش داده شود ٬همچنین زمانهای مصرف به فاکتور های دیگر بستگی دارد. 

 

 

برای مثال :

ظرفیت دانخوری ها ٬میزان انرژی جیره ٬درجه حرارت سالن ٬نژاد و جنس پرندگان . بر طبق برنامه غذایی به پرندگان بالای ۳ هفتگی ٬به میزان نامعین غذا داده میشود . خط تغذیه چندین نوبت در یک روز حرکت میکند . صدای حرکت خط تغذیه ٬بصورت زنگ آماده باش برای پرندگان خواهد بود و آنها سریعتر بسوی پنها می روند .بایستی سطح غذا و ارتفاع برحسب سیستم تغذیه مرتبا تنظیم شود . کناره پن بایستی به قدر کافی پائین باشد . برای اینکه پرندگان به غذا برسند ٬در حدود یک اینچ پایئن تر از پشت پرندگان ٬وضعیت نرمالی است .

▪ بنابراین در تغذیه برنامه دار ۳ مرحله وجود دارد :

۱) مرحله اول :

ـ زمان مصرف

ـ پنها پر از غذا هستند

ـ مدت مصرف (بسته به سن جوجه ها )

۲) مرحله دوم :

ـ زمان استراحت

ـ غذا در پنها مصرف شده

ـ مدت استراحت

۳) مرحله سوم :

ـ زمان استراحت

ـ در حدود یک ساعت پنها خالی از غذا

این سه مرحله ٬با هم در مدت ۶ ساعت انجام می شود و۴ نوبت در طی ۲۴ ساعت تکرار می شود .

● آزمایشات :

چهار آزمایش در یک سالن ۱۴*۶۰ متر انجام شد . این سالن با امکان غذا در بین هر قسمت به دوبخش ۱۴*۲۵ متر تقسیم شد ٬مجدداًهر قسمت به دو بخش۷*۲۵ متر تفکیک شد . این چهار آزمایش ٬تغذیه برنامه دار با تغذیه نامحدود (نا معین) که بصورت تجاری استفاده می شد ٬ سنجش کرد . تغذیه برنامه دار ٬همیشه در دو بخش مجاور هم انجام می شد .

در هر دوره۱۶٬۱۵۲ جوجه وجود داشت که هر قسمت شامل ۴٬۰۳۸ جوجه بود . مساحت یک متر مربع برای ۲۳ جوجه در نظر گرفته شد و در حدود ۳۲ جوجه در هر پن بود . بعد از هر دوره ٬وزن بدن ٬ضریب تبدیل غذایی و تلفات تعیین شد .(جدول ذیل )  

 

 

 

نتایج حاصله شرایط محیط و برنامه غذایی فوق الذکر ٬ضریب تبدیل غذایی را نسبت به تغذیه نامحدود ٬بهبود نبخشید . پراد فوتو هیولن یک نوع متفاوت آزمایش محدودیت غذایی جوجه های گوشتی را طراحی کردند. کلاً ۱۰۰ جوجه نر و ماده را در پن ۵/۴ ×۳ متر قرار دارند . مساحت یک متر مربع برای ۴/۷ جوجه بود. از هفته چهارم به ۲۰ جوجه در پن رسید محدودیت غذایی در ۲۱ روزگی آغاز شد . زمان تغذیه به ۱۶٬۱۴٬۱۲٬۱۰٬۸یا ۲۴ ساعت در روز محدود شد . ضریب تبدیل غذایی ٬در زمانهای مصرف ذکر شده بهبود یافت.با این وجود ٬وزن جوجه ها یادداشت میشد . بهتر شدن ضریب تبدیل غذایی با کاهش وزن بدن جبران شد .

لکن با مدت زمان تغذیه بدیهی بود٬هیچ یک از خصوصیات روشها در برگشت سرمایه هم راستا نبودند ٬چون نتایج دارای تغییرات خیلی زیادی بودند . در دومین آزمایش ٬پرادفوت و هیولن زمان تغذیه جوجه های گوشتی را از ابتدای سن ۸ روزگی یا ۱۵ روزگی بمدت ۲ هفته ٬محدود کردند. زمان تغذیه برای ۲۵ پرنده تا پایان آزمایش یعنی۴۹ روز بود .

نتایج آزمایش نشان دادکه محدود کردن زمان تغذیه به ۱۶ ساعت در هر روز از سن ۸ روزگی تا ۲۱ روزگی در کاهش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در ۲۸ روزگی رضایتبخش بود . با وجود این در ۴۹ روزگی وزن بدن ٬برگشت سرمایه و ضریب تبدیل غذایی نسبت به تغذیه نامحدود (کامل ) بهبود بخشیده شد.

این منطقی بود که محدودیت غذایی سبب توسعه دستگاه گوارش شده است که بایستی ٬در زمانیکه جوجه ها به برنامه غذایی کامل (نامحدود) برگشت داده میشوند ٬به بهبود نرخ رشد کمک کرد.

 

 
 
 منابع :
Institute for poultry test stations , beekbergen , the Netherlands
Agriclture Canada research station , annual reports
Written bye herb jansen , poultry specialist, nova scotia department of agreclture and marketing , p.o.box ۵۵۰,truro ,ns, b۲n۵e۳
مترجم : سمانه حسینی آریا 
منبع : مجله صنعت طیور خراسان  
 
   پارس بیولوژی 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد