سایت تخصصی علوم دامی

آسیت در:

۱ جوجه های گوشتی

۲ بوقلمون ها

۳ اردك

روشهای پیشگیری:

الف محدودیت غذایی

ب كاهش میزان انرژی جیره

شكل خاصی از آسیت به نام Water Belly Syndrome در مرغان گوشتی آمریكای جنوبی و مكزیك دیده شده است.
 

 

اسامی بیماری آسیت:

۱ بیماری مناطق مرتفع High al titud disease

۲ بیماری Fail Cursive Heart

۳ آسیت

علائم بیماری:

۱ افسردگی و بیحالی جوجه ها

۲ كاهش میزان رشد، پیشرفت بیماری

۳ جمع شدن مایع سرمی شكل در محوطه شكم

۴ تورم كبد و به میزان كمتر تورم كلیه ها و طحال

۵ خمیدگی و نفس تنگی با پرهای ژولیده

۶ بزرگتر شدن قلب نسبت به حال طبیعی بخصوص بطن راست.

۷ افزایش هماتوکریت و هموگلوبین خون

سبب شناسی آسیت ممكن است با تغییرات بافتی زیر همراه باشد:

۱ مسدود شدن عروق لنفاوی

۲ كاهش فشار اسمزی پلاسما

۳ افزایش نفوذ پذیری عروق

۴ افزایش فشار هیدروستاتیك در سیستم عروق:

االف) به خاطر بیماریهای كبدی

ب) بیماریهای دریچه دهلیزی بطن راست

ج) فشار خون بالای ریوی (Pulmonary Hypertention)

عوارض كم شدن فشار اكسیژن در لوله ها هوایی:

۱ انقباض رگ در شش ها

۲ افزایش فشار شش ها

۳ بزرگ شدن بطن راست قلب و غیره كه سرانجام باعث ورم در حفره های شكم می شود و موجب مرگ می گردد.عوارض بیماریزا ممكن است حاصل سرعت متابولیسم القاء شده توسط فاكتورهای زیر باشد:

۱ سرما

۲ حرارت ملایم

۳ فعالیت هیپوتیروئیدیسیوم

۴ افزایش توده ماهیچه ای

۵ پرخوری

عوامل بوجود آورنده فشار سرخرگ ششی:

الف) كاهش ظرفیت سیستم عروقی ششی

ب) افزایش توده گلبولهای خون

ج) افزایش غلظت خون

د) كاهش قابلیت تغییر شكل گلبولهای قرمز

ه) باریك شدن پاتولوژی مویرگهای ششی

خ) مسدود شدن جریان خون ششی

عامل اصلی ایجاد آسیت وجود حالت هیپوكسی Hipoxemia یا كمبود اكسیژن در خون می باشد.

عوامل دیگر محیطی كه در بروز آسیت موثرند:

الف) عدم كفایت در امور تهویه:

گونه های اكسیژنی فعال:

۱ سوپر اكسیدهیدروژن

۲ رادیكال هیدرووكسیل

۳ پراكسید هیدروژن

۴ رادیكال پروكسی

۵ اسید هیپوكلرو

۶ رادیكال نیتروژن دی اكسید

ب) آسیت ممكن است به طور ثانویه به همراه ریكتز (ساختمان ضعیف دنده ها و اشكال در سیستم تنفسی) توسعه یابد.

ج) جیره های پر انرژی

د) ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

روشهای پیشگیری و درمان

الف) توجه به درجه حرارت مخصوصاً در شب در دو هفته اول زندگی

ب) توجه به شرایط محیطی (آمونیاك و گردخاك)

ج) تغذیه با جیره های كم انرژی شامل:

۱ جیره آغازی Kcal/kg ۲۸۵۰ انرژی قابل متابولیسم

۲ جیره رشد Kcal/Kg ۲۹۵۰ انرژی قابل متابولیسم

۳ جیره پایانی Kcal/Kg ۳۱۰۰ انرژی قابل متابولیسم.

د) تغذیه با جیره های كم تراكم مخصوصاً به صورت آردی (پلت شده كمتر استفاده شود).

ح) تغذیه به صورت نوبتی (با فاصله های معین است ۷ تا ۲۰ روزگی).

و) خوراك دادن به شكل محدود (از ۸ تا ۱۰ ساعت در روز به غذا دسترسی داشته باشند).

ز) محدود كردن سدیم جیره به ۱۹ درصد وزن كل جیره.

ه) اضافه نمودن ویتامین C به غذای طیور.

Reference:

۱ Lesson, G Diaz and J. D summers ۱۹۹۵. Poultry Metabolism Disorders and Mycotoxin . Publ. University. Guelph, Ontarioo , Canada.

۲ Poultry Scince, ۲۰۰۱, Jun.

نشریه دنیای کشت و صنعت

مهدی بهرام 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد