سایت تخصصی علوم دامی

 

میكروفلورطبیعی دستگاه گوارش شامل بیش از 400 گونه ازانواع میكروارگانیسم های مختلف می باشد كه جمعیتی  بالغ بر1014 جرم زنده را تشكیل میدهند. حضور این جمعیت كثیر از میكروارگانیسم ها به دلایل زیر برای میزبان ضروری است :

 

1. كمك به فرآیندهضم مواد غذایی

 

2. كمك به سنتز و جذب ویتامین ها و مواد معدنی

 

3. تجزیه سلولز و سایر پلی ساكاریدها

 

4. تحریك سیستم ایمنی

 

جمعیت میكـروفلـورطبیـعی روده تحت تاثیـرعوامل مختلفی نظیـر بروز بیماریهای معدی روده ای ، تغییـرات جیره غذایی، استفاده ازآنتی بیوتیك ها جهت درمان بیماریها،كمبود تغذیه ای، مسافرت (حمل و نقل)، تراكم بالای گله، سن، واكسیناسیون و استرس دستخوش تغییراتی میگردد.

 

 

از آنجایی كه امروزه در صنعت پرورش طیور، به منظور دستیابی به سطوح بالای بازده اقتصادی، پرندگان در سیستم های  پرورشی متراكم وگله های باجمعیتهای زیاد نگهداری و پرورش می یابند به همین جهت تحت تاثیرعوامل گوناگون درمعرض تنش قرارمی گیرند. همانگونه كه اشاره گردید این عوامل منجر به بروزاختلال در تعادل میكروفلور روده و درنتیجه تضعیف مكانیسم های دفاعی بدن می گردند و بدین ترتیب اجرام بیماریزا فرصت فعالیت پیدا میكنند. درچنین شرایطی اغلب به منظور مهـاریا حـذف اجـرام زیـان آورموجـود در روده وهمچنیـن جهت بهبـود بازده غذایـی وافـزایـش تـولیـد،ازافـزودنیـهای  غذایـی  ضد میكروبی مانند آنتی بیوتیك ها استفاده می شود.

 

 

 

بررسیـهای بعمل آمده نشان می دهند مصرف مستمر وطولانی مدت مقادیـر تحت درمانی این تركیبات درخوراك دام و طیور ممكن است منجر به حضوربقایای آنها درفرآورده های  دامی گردیده و پس ازمدتی  موجب  بوجود آمدن میكروارگانیسم های مقاوم به داروها در انسان گردد. بر اساس گزارشهای موجود، افزایش روزافزون ناهنجاریهای  مادرزادی، وقوع  بیماریـهای مـزمن، عـدم تاثیر آنتی بیـوتیك ها و برخی از عوارض دیـگر كه امـروزه از آنـها به عنوان مشكلات بهـداشتی جوامع بـشری  یاد می شود، به مصرف بی رویه همین تركیبات نسبت داده می شود.

 

با توجه به موارد فوق، درحال حاضر  استفاده از آنتی بیوتیك ها به عنوان یك افزودنی غذایی متداول درخوراك حیوانات در برخی از كشورها بطوركامل ممنوع شده و در سایر كشورها نیز به تدریج رو به كاهش نهاده است.

 

پروبیوتیك ها Probiotics   :

 

واژه « پروبیوتیك» ازكلمه یونانی Probiosis  به مفهوم « برای زندگی » مشتق شده است. این واژه اولین باردرسال 1965 توسط Lilly وtillwell  برای توصیف « عوامل محرك رشد كه بوسیله میكروارگانیسم ها تولید می شوند» ارائه گردید.

 

مكانیسم های اثر پروبیوتیك ها :

 

اگرچه مكانیـسم عمل ضـد باكتریایـی پروبیوتیك ها هنـوزبطـوركامل  ودقیق مشخص نگردیده، ولی ممكن است مكانیسم های پیشنهادی زیر در این  زمینه نقش داشته باشند :

 

الف) حفظ جمعیت میكروبی مفید در دستگاه گوارش

 

1- مكانیسم های پیشنهادی دراین زمینه عبارتند از:

 

2- رقابت برای متصل شدن به جایگاههای اتصال موجود در سلول های بافت پوششی روده.

 

3- رقابت برای دریافت مواد مغذی یا سوبستراها ( كربنؤازت، عناصر معدنی ).

 

4- چسبیدن به میكروارگانیسم های بیماریزا و كمك به حذف آنها از بدن میزبان.

 

5- تولید تركیبات ضد باكتری.

 

 

 

 

ب) افزایش میزان دریافت غذا و بهبود هضم آن

 

1- فلور میكروبی روده در موارد زیر نقش عمده ای دارد:

 

2- متابولیسم مواد مغذی از قبیل كربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربیها.

 

3- افزایش ماندگاری مواد مغذی ( چربی، ازت، كلسیم، فسفر، مس، منگنز) در مرغان  تخمگذار

 

4- سنتز ویتامین ها

 

5- تحریك اشتها

 

پ) تغییر در متابولیسم باكتریایی

 

1- فعالیت آنزیم های گوارشی.

 

2- فعالیت آنزیم های باكتریایی.

 

3- كاهش تولید آمونیاك و فعالیت آنزیم اوره آز.

 

ت) تحریك سیستم ایمنی

 

تجویز كشت های باكتریایی به عنوان پروبیوتیك، ممكن است به روشهای زیر موجب تحریك سیستم ایمنی گردد:

 

1- تحریك تولید پادتنها ( موضعی و عمومی )

 

2- افزایش فعالیت سلول های بیگانه خوار ( ماكروفاژها )

 

3- افزایش سطوح پروتئین تام سرم و بالا رفتن نسبت گلبولین ها به آلومین ها.

 

4- افزایش تعداد گلبول های سفید.

 

5- ترغیب و افزایش فعالیت لمفوسیت های ‏T و افزایش تولید پادتنهای IgM  ( ضد سالمونلا )

 

ث) خنثی كردن انتروتوكسین ها

 

بعضی از سمومی كه بوسیله باكتری ها تولید می شوند، تحت تاثیر مواد تولید شده توسط پروبیوتیك ها خنثی می گردند.

 

دكتر مهرداد مدیر صانعی

منبع : t.t.d.mihanblog.com

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد