سایت تخصصی علوم دامی

 

اثر تغذیه مکمل های چربی محافظت شده حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه (PUFA) در مقایسه با اسیدهای چرب پالم بر عملکرد گاوهای هلشتاین

(مقاله ارسالی توسط جناب هادی شعبانیان)


(مستخرج از رساله دکتری حامد خلیل وندی بهروزیار دانش آموخته مقطع دکتری گروه علوم دامی دانشگاه تهران-1391)
 
روش انجام آزمایش
بمنظور ارزیابی اثرات تغذیه مکمل های محافظت شده اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه بر عملکرد تولیدی، تولیدمثلی و متابولیسمی گاوهای هلشتاین، آزمایشی با 4 تیمار شامل : 1) نمک کلسیمی روغن ماهی (منبع اسیدهای چرب امگا-3)، نمک¬کلسیمی روغن آفتابگردان (منابع اسیدهای چرب امگا-6)، مخلوط نمک¬های کلسیمی روغن ماهی و آفتابگردان (Persia fat ) و منبع اسیدهای چرب اشباع پالم (Energizer® RP-10) و 6 تکرار، از 30 روز قبل از زایش تا 50  روز پس از آن (7 هفته) در قالب طرح کاملا تصادفی و با استفاده از گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده انجام شد. اين تحقيق در ايستگاه آموزشي– پژوهشي گروه علوم دامي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران انجام شد. گاوها در دوره قبل و بعد از زایش در جايگاه¬های انفرادي كه داراي آخور و آبشخور مجزا بودند، نگهداري شدند. 
گاوها قبل از ورود به طرح از نظر شاخص¬های سلامتی و سابقه بیماری¬های متابولیکی و سخت¬زایی در دوره¬های شیرواری گذشته پالایش شدند. گاوها بصورت تصادفی به¬تیمارهای آزمایشی اختصاص یافته و در نهایت تعداد زایش هر گاو به¬عنوان یکی از عوامل در مدل آماری قرار داده شد. گاوها 30 روز قبل از تاریخ مورد انتظار زایش وارد طرح شده و بصورت میانگین 28روز در دوره قبل از زایش جیره¬های آزمایشی را دریافت کردند. در دوره قبل از زایش گاوها روزانه 2 ساعت در روز بمنظور تحرک و پیشگیری از اختلالات متابولیکی در زمان زایش به فضای باز دسترسی داشتند. جیره¬های غذایی با استفاده از نرم¬افزارCPM-Dairy V 3.0.7 بالانس شده و تنها تفاوت آنها در نوع مکمل چربی مورد استفاده بود. جداول 1 و 2 به ترتیب ترکیب مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره¬های غذایی در دوران قبل و بعد از زایش را نشان می¬دهند. خوراک در دوره قبل از زایش بصورت آزاد و درحد اشتها در دو وعده برابر در اختیار گاوها قرار می¬گرفت بطوری¬که در روز بعد 10-5 درصد خوراک بعنوان پس¬مانده جمع¬آوری و میزان خوراک ارایه شده هر روز بر این اساس تصحیح می¬شد. 
نتایج
مکمل¬های مختلف چربی مورد استفاده در دوره قبل و بعد از زایش تأثیرمتفاوتی بر میزان مصرف خوراک از خود نشان دادند. در دوره قبل از زایش تفاوت معنی¬داری بین میزان خوراک مصرفی در گروه¬های 
 
مختلف وجود نداشت ولی پس از زایش میزان خوراک مصرفی گروه دریافت کننده پودر چربی پالم بطور معنی¬داری نسبت به سایر گروه¬ها کاهش یافت (جدول 3).  میانگین شیر تولیدی و ترکیب شیر تیمارهای مختلف در جدول 3 آورده شده است. اختلاف معنی¬داری بین میزان شیر تولیدی و شیر تصحیح شده برای چربی در گروه مصرف کننده اسیدهای چرب پالم با گروه¬های مصرف کننده منابع محافظت شده اسیدهای چرب غیراشباع وجود داشت. کمترین میزان تولید شیر مربوط به تیمار پالم بود و سایر تیمارها تولید مشابهی را با یکدیگر داشتند. درصد و میزان تولید چربی شیر در گاوهای تغذیه شده با پودر چربی حاوی روغن پالم کمتر از سایر تیمارها بود ولی درصد پروتئین شیر در گروه مصرف کننده روغن پالم بالاتر از سایر تیمارها بود. تفاوت معنی¬داری در میزان لاکتوز و نیتروژن اوره ای شیر در گروه¬های مختلف وجود نداشت. بالانی منفی انرژی در تیمار اول بطور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود (p

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد